Dziedzictwo śródziemnomorskie. Kultura, filozofia, sztuka

Udostępnij strone

Rekrutacja na ten kierunek została zakończona – sprawdź inne kierunki podyplomowe!

 

 1. Rodzaj studiów:
  studia podyplomowe
 2. Tryb studiów:
  niestacjonarne

  w r. ak. 2022/23 zajęcia w siedzibie uczelni (z transmisją online)

 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  1 rok (2 semestry)
 5. Planowane rozpoczęcie zajęć:
  marzec 2023 r.

Sięgając do myśli i kultury basenu Morza Śródziemnego, można lepiej zrozumieć współczesność. Wybierz studia podyplomowe Dziedzictwo śródziemnomorskie. Kultura, filozofia, sztuka, aby być świadomym obserwatorem zachodzących przemian.

Twoje 4 kroki do poznania dziedzictwa śródziemnomorskiego
1
Poznaj lepiej współczesność
Podczas zajęć podejmiemy krytyczny dialog z tworzącymi naszą współczesność praktykami kulturowymi, tradycjami, działaniami politycznymi i poglądami społecznymi, których źródło bije wprost w myśli, ideowych sporach, historii i porządku społeczno-kulturowych przemian, jakie tworzyły specyfikę i odrębność kultury śródziemnomorskiej na przestrzeni wieków.
2
Myśl odważnie i krytycznie
Będziemy dużo czytać, oglądać, a także dyskutować na temat rozwoju kultury śródziemnomorskiej i jej możliwych wpływów na współczesność. Zweryfikujemy teorie, zadamy pytania, podważymy stereotypy myślowe. Omawiając różne przykłady, odpowiemy także na pytanie, w jakim stopniu Polska leżała i czy nadal leży nad Morzem Śródziemnym?
3
Szukaj powiązań i obserwuj trendy
Dziedzictwo śródziemnomorskie objawia się w każdym obszarze naszego życia. W trakcie dyskusji zbadamy, skąd moda na dietę śródziemnomorską, co możemy powiedzieć o kwestiach migracji z perspektywy kultury śródziemnomorskiej, co możemy wnioskować o tożsamości europejskiej i demokracji?
4
Ucz się pod kierunkiem znawców kultury śródziemnomorskiej
Zajęcia prowadzą wybitni badacze dziejów myśli filozoficznej, kultury, literatury, sztuki i architektury oraz ich interpretatorzy, a wśród nich filozofowie, historycy idei, filozofowie polityki, historycy sztuki, komparatyści, medioznawcy, profesorowie i doktorzy – wykładowcy wyższych uczelni.

 

Atuty:

 • rozumiejąc dziedzictwo śródziemnomorskie, lepiej zrozumiesz świat współczesny i zachodzące w nim przemiany – te studia wyróżnia fakt, że nie zatrzymujemy się na samej przeszłości, lecz podejmujemy z nią żywy dialog;
 • skoncentrujemy się na kulturze, filozofii i sztuce w różnych kontekstach – wspólnie będziemy szukać połączeń ze współczesnością, np. w filmie, literaturze, architekturze, praktykach kulturowych, działaniach politycznych, poglądach społecznych;
 • będziesz uczyć się w fascynującym gronie badaczy i pasjonatów – razem będziemy odkrywać przejawy dziedzictwa śródziemnomorskiego we współczesności.

 


Studia są przeznaczone dla:

 • absolwentów studiów wyższych, którzy chcą zdobyć dodatkowe kompetencje i wiedzę z zakresu historii filozofii, idei, kultury i sztuki;
 • nauczycieli przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie”, a także „Wiedza o kulturze”;
 • pracowników instytucji kultury;
 • osób niezwiązanych zawodowo z kulturą, lecz myślących o dziedzictwie kulturowym jako podstawowym składniku rozwoju społeczeństw i rozwoju osobistego;
 • osób interesujących się kulturą, filozofią, sztuką oraz dziedzictwem kulturowym regionów basenu Morza Śródziemnego.

 

 

Kontakt

Dział Rekrutacji Collegium Civitas

22 656 71 89
pok. 1210, 12 piętro
Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa