Komercjalizacja projektów w kulturze

Udostępnij strone

Rekrutacja na ten kierunek została zakończona – sprawdź inne kierunki podyplomowe!

 

 1. Rodzaj studiów:
  studia podyplomowe
 2. Tryb studiów:
  niestacjonarne

  w r. ak. 2022/23 zajęcia w siedzibie uczelni.

 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  1 rok (2 semestry)
 5. Planowane rozpoczęcie zajęć:
  grudzień 2022 r.

Studia współorganizowane z Fundacją MEAKULTURA

 

Studia podyplomowe „Komercjalizacja projektów w kulturze” skierowane są do osób pracujących w sektorze kultury bądź zamierzających z nim współpracować. Ich celem jest uzyskanie przez słuchacza kompetencji umożliwiających rozwój i komercjalizację projektu (bądź organizacji lub instytucji), od strony konceptualnej, biznesowej, ekonomicznej, komunikacyjnej i zarządczej.
Głównym założeniem kierunku jest dostarczenie narzędzi i inspiracji, dzięki którym pierwotny pomysł na działanie kulturalne stanie się konkurencyjny jakościowo i rynkowo. Program jest skonstruowany w taki sposób, aby otrzymane narzędzia rozwoju projektów mogły być stosowane w różnych działaniach związanych z kulturą.

Moduły tematyczne dotyczą wielu zagadnień: od opracowania początkowego pomysłu, przez jego finansowanie i realizację, aż po budowanie wizerunku. Obszerny blok studiów poświęcony jest działalności biznesowej i ekonomicznej przy zastosowaniu nowoczesnej komunikacji i kompetencji z zakresu zarządzania. W programie duży nacisk położony został na innowacyjne procesy myślowe, a także relacje międzysektorowe oraz przedsiębiorczość.

W ramach programu studiów chcemy wskazywać na te połączenia, które są rzadko eksplorowane i namawiać do odwagi we wdrażaniu nowych pomysłów na projekty w kulturze. Z drugiej strony udowodnimy, że nawet standardowe pomysły można rozwinąć w sposób nieszablonowy, wykorzystując m.in. potencjał twórczy zespołu projektowego, narzędzia tworzenia innowacji oraz relacje z uczestnikami, co w efekcie ma doprowadzić do komercjalizacji projektu.

Program został opracowany przez dr Marlenę Wieczorek (konsultacja merytoryczna: Tomasz Szymański i Beata Dubiel-Stawska), która przywiązuje szczególną wagę do doboru wykładowców. Autorskie przedmioty są stworzone przez ekspertów, będących praktykami odnoszącymi sukcesy w sektorze kultury i biznesie. To dzięki nim uczestnictwo w studiach podyplomowych stanie się katalizatorem zmian w sferze tworzenia i rozwoju projektów kulturalnych. Połączenie różnych perspektyw daje szczególny rodzaj synergii, co sprawia, że program kierunku jest atrakcyjną odpowiedzią na potrzeby współczesnego rynku. Łączy w sobie myślenie stricte biznesowe, a nawet komercyjne, nie pomijając przy tym społecznej i artystycznej roli i misji kultury.

Zapraszamy do kultury przyszłości!

„Komercjalizacja projektów w kulturze” to studia dostarczające nowatorskich sposobów rozwijania projektów, od etapu idei, poprzez komunikację do zarządzania. Duży nacisk został położony na zagadnienia związane z finansowaniem pomysłów, pozyskiwaniem partnerów i budowaniem własnej marki. To studia dla pragmatyków i wizjonerów, autorów jednego projektu i profesjonalistów z wieloletnim stażem – wszystkich, którzy wierzą, że kultura może przynosić materialne zyski, nie zatracając swojej misji.

Atuty studiów:

 • autorski, nowoczesny program;
 • najlepsi specjaliści, będący autorytetami w swoich dziedzinach;
 • innowacyjne podejście do tematyki kultury;
 • interdyscyplinarność;
 • nacisk na praktykę i samorozwój.

Zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu:

 • strategii rozwoju projektów kulturalnych;
 • nowoczesnego PR-u;
 • komercjalizacji pomysłów;
 • ekonomizacji działań;
 • budowania relacji międzysektorowych;
 • biznesowego podejścia do projektów z sektora kultury;
 • tworzenia innowacji w projektowaniu i komunikacji;
 • zainteresowania mediów swoim projektem;
 • budowania i rozwijania relacji z uczestnikami (audience development).

Perspektywy zawodowe dla absolwentów kierunku:

 • zespoły realizujące projekty z sektora kultury;
 • firmy z sektora kreatywnego;
 • instytucje kultury;
 • firmy tworzące start-upy powiązane z kulturą;
 • organizacje pozarządowe;
 • firmy z szeroko pojętego rynku kultury (od organizatorów dużych wydarzeń po osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą);
 • agencje eventowe;
 • domy mediowe i agencje kreatywne;
 • działy CSR i/lub marketingu korporacji zainteresowanych kultura i sztuką.

 


 

Studia są skierowane do:

 • osób prowadzących projekty kulturalne lub zamierzających to robić;
 • pracowników publicznych i prywatnych instytucji kultury;
 • osób działających w organizacjach pozarządowych;
 • zatrudnionych w branży związanej z kulturą;
 • innowatorów;
 • przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z sektorem kreatywnym;
 • pracowników sektorów kreatywnych;
 • marketerów.

 

Partner

kierunku

 

 

Kontakt

Dział Rekrutacji Collegium Civitas

22 656 71 89
pok. 1210, 12 piętro
Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa