Komercjalizacja projektów w kulturze

Udostępnij strone

Program

Program studiów* obejmuje 150 godzin dydaktycznych realizowanych przez dwa semestry w trybie niestacjonarnym.

Ramowy program studiów:*

 

I. Innowator w kulturze

Innowacje biorą się z ograniczeń, a tych w kulturze nie brakuje. Każdy może być innowatorem, wystarczy nauczyć się narzędzi i ćwiczyć dyscyplinę myślową. Innowator jest jednocześnie bacznym obserwatorem tendencji panujących w kulturze i sztuce, wizjonerem i… fundraiserem.  W tym module studenci poznają narzędzia innowacyjnego myślenia i tworzenia innowacji, które w praktyce zastosują do rozwijania pomysłów na projekty, komunikacji oraz rozwiązywania złożonych problemów w obszarze organizacji i zarządzania.

 1. Zajęcia organizacyjne
 2. Innowacyjność projektów kultury
 3. Narzędzia innowacyjnego myślenia
 4. Instytucje, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe – projekty międzybranżowe i międzynarodowe
 5. Niszowe projekty kulturalne a zapotrzebowanie społeczne
 6. Badania w kulturze – jak podejmować decyzje i rozwijać projekty w oparciu o wiedzę
 7. Case study

 

II. Budowanie marki i audience development

Wyraźny, wiarygodny i spójny wizerunek projektu, osoby lub instytucji to potencjał przyciągający odbiorców i sponsorów. Jego podstawą jest działalność danego podmiotu, ale ostateczny kształt nadają mu świadome zabiegi marketingowe. Ten blok zajęć poświęcony jest temu, jak stworzyć, pielęgnować i promować swoją markę / markę projektu i jak komunikować się z biznesem i odbiorcami projektów.

W programie pojawią się:

 • nowoczesne metody budowania i rozwijania długofalowych relacji z uczestnikami, w oparciu o wiedzę (m.in. badania segmentacyjne)
 • podejście i narzędzia, które umożliwiają osiąganie sukcesów w nowoczesnym budowaniu marki (wydarzenia czy instytucji) poprzez doświadczenie i współtworzenie przez uczestników
 • wskazanie na rekomendacje jako na najsilniejsze narzędzie komunikowania się w kulturze.
 1. Skuteczny PR w projektach kultury
 2. Audience development
 3. Networking
 4. Kreowanie marki w sektorze kultury
 5. Sposoby prezentacji projektu kulturalnego
 6. Case study

 

III. Finansowanie projektów kulturalnych i aspekty prawne

Poniższy blok koncentruje się na przekazaniu praktycznej i teoretycznej wiedzy z zakresu finansowania projektów.

Sposoby pozyskiwania środków zależą od formy prawnej podmiotu, który chce go rozwijać, a działalność związana z sektorami kreatywnymi kultury wymaga solidnej znajomości prawa autorskiego – to kolejny aspekt ważny w przypadku działalności kulturalnej.

 1. Kradzież pomysłu
 2. Perspektywy sytuacji twórców, producentów, wydawców i artystów w dobie zmieniającego się prawa autorskiego w UE
 3. Modele finansowania projektów z sektora kultury
 4. Projekty kultury jako inwestycja
 5. Case study

 

IV. Zarządzanie projektem

Poszukując środków na finansowanie projektów stajemy się często partnerem biznesowym. Ten blok zajęć ma za zadanie zaznajomić studentów ze strategiami działania stosowanymi pierwotnie w zarządzaniu i promocji, które są również niezwykle skuteczne dla biznesowego rozwoju projektu. Poruszamy zagadnienia związane z ekonomizacją, komercjalizacją, stworzyliśmy praktyczny kurs podstaw zarządzania projektami (planowanie misji i celów, tworzenie sieci projektu i harmonogramu, zarządzanie ryzykiem, określanie zapotrzebowania na zasoby, tworzenie zespołu, zasady nadzorowania realizacji), ale też pokazujemy, jak budować zespół w oparciu o zdefiniowaną kulturę organizacyjną oraz jak wykorzystać różnorodność, motywować, pracować z konfliktami, przeciwdziałać wypaleniu lidera.

 1. Rozwój konkurencyjności przedsięwzięć z sektora kultury
 2. Techniki zarządzania projektami
 3. Planowanie finansów dla niefinansistów
 4. Organizacja i rozwijanie potencjału zespołu projektowego
 5. Komunikacja wewnętrzna w zespole
 6. Optymalizacja zarządzania procesami w projektach kulturalnych – digitalizacja, nowoczesne strategie operacyjne i nowe podejście do HR
 7. Start-upy z sektora kultury
 8. Pozyskiwanie inwestorów i marketing sprzedażowy
 9. Case study

 

*Program może ulec niewielkim zmianom.

 

 

Zasady realizacji studiów:

 • Wprowadzenie teoretyczne w formie wykładu ilustrowanego przykładami
 • Zajęcia w dużej mierze o charakterze praktycznym, opierające się na najlepszych rozwiązaniach i metodach
 • Studia przypadków: analiza przypadków praktycznych, sukcesów i błędów, adaptacja do własnej sytuacji przez słuchaczy
 • Praca w grupach – ćwiczenie poznanych narzędzi
 • Wizyta studyjna

 

Forma zaliczenia studiów podyplomowych:

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • obecność
 • zaliczenie modułów objętych programem studiów (w przypadku zadań praktycznych)
 • praca dyplomowa (własny projekt)

 

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Collegium Civitas.

Harmonogram i organizacja zajęć

Organizacja zajęć*

W r. ak. 2022/23 zajęcia realizowane będą w siedzibie uczelni.

Czas trwania: 2 semestry

 

Terminy* zjazdów w roku 2022/2023

semestr zimowy:

 • grudzień: 10-11;
 • styczeń: 14-15 oraz 28-29;
 • luty: 18-19;

semestr letni:

 • marzec: 11-12 oraz 25-26;
 • kwiecień: 15-16;
 • maj: 13-14;
 • czerwiec: 10-11;

*organizacja i terminy zjazdów mogą ulec nieznacznym zmianom

Godziny zajęć:*

 • sobota: 9.00-18.00
 • niedziela 9.00-16:15

 

*godziny mogą ulec przesunięciom

 

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa