Komunikacja w promocji zdrowia

Udostępnij strone

REKRUTACJA NA TĘ SPECJALNOŚĆ ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA!

Zapraszamy na studia niestacjonarne – rekrutacja trwa!

 

 1. Rodzaj studiów:
  II stopnia (magisterskie uzupełniające)
 2. Tryb studiów:

  stacjonarne

  (zobacz także: niestacjonarne)

 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  2 lata (4 semestry)
 5. Kierunek:
  Socjologia

 

Specjalność stanowi odpowiedź na najbardziej aktualne wyzwania stojące przed społeczeństwami – konieczność efektywnej komunikacji w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Bezpośrednią inspiracją dla uruchomienia specjalności jest pandemia koronawirusa, która ukazała, jak ważne jest formułowanie rzeczowych, skutecznych i atrakcyjnych komunikatów w obszarze zdrowia. Eksperci i ekspertki podkreślają, że społeczeństwa będą musiały regularnie mierzyć się z różnymi epidemiami.

Zapotrzebowanie na ekspercką wiedzę i kompetencje w zakresie komunikacji w promocji zdrowia już jest zauważalne i najprawdopodobniej będzie wzrastało wraz z nowymi wyzwaniami na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

Wybierz specjalność „Komunikacja w promocji zdrowia”. Zdobądź unikalną wiedzę i umiejętności łączące zagadnienia z zakresu socjologii zdrowia oraz projektowania strategii komunikacji w profilaktyce zdrowotnej.

 

Twoje 4 kroki do kariery eksperta/ekspertki w zakresie komunikacji w promocji zdrowia
1
DOWIEDZ SIĘ „CO” I „DLACZEGO”
Korzystaj z wiedzy i doświadczenia ekspertów. Zdobądź unikalną wiedzę łączącą obszar socjologii zdrowia i strategii komunikacji. Dowiedz się, jakie są główne wyzwania w obszarze zdrowia i medycyny we współczesnych społeczeństwach. Jak z perspektywy socjologii postrzega się zdrowie i chorobę? Jakie to ma znaczenie dla współczesnych społeczeństw? Skąd się biorą ruchy antyszczepionkowe? Dlaczego niektórzy popierają transplantologię, a inni są jej przeciwni? Jakie są społeczne konsekwencje chorób cywilizacyjnych i uzależnień? Na czym polega działanie przemysłu medycznego i farmaceutycznego? Dlaczego odpowiednia komunikacja jest ważna?
2
DOWIEDZ SIĘ „JAK”
Dowiedz się jak zaprojektować rzeczowy, skuteczny i atrakcyjny komunikat w obszarze promocji zdrowia? Jak wpływać na postawy społeczne w zakresie profilaktyki zdrowotnej? Jak budować zasięgi w mediach społecznościowych? Jak prowadzić kampanię przy małym i dużym budżecie? Jak rozpoznać grupę docelową i sfomułować odpowiedni komunikat? Jak gromadzić, interpretować i wykorzystywać dane? Jak zarządzać projektem w promocji zdrowia?
3
KORZYSTAJ Z EFEKTYWNYCH METOD KSZTAŁCENIA
Wykorzystujemy różnorodne metody uczenia, w tym wykłady i konwersatoria, podczas których możesz zdobyć ekspercką wiedzę i dyskutować z osobami posiadającymi doświadczenie akademickie i praktyczne. Oferujemy też warsztaty i ćwiczenia, gdzie w mniejszych grupach masz możliwość trenowania kompetencji i umiejętności, analizowania przypadków, prowadzenia własnych projektów i uczenia się przez doświadczenie. Wykorzystujemy interaktywne metody. To połączenie daje znakomite efekty!
4
ANALIZUJ, INTERPRETUJ, PROJEKTUJ – DZIAŁAJ!
Kiedy już zdobędziesz wiedzę, zacznij działać! Badaj, analizuj, interpretuj i projektuj swoje kampanie! Testuj je i zdobywaj doświadczenie! Podejmuj wyzwania.

 

Atuty:

 • zdobędziesz wyjątkową wiedzę i umiejętności, będące połączeniem strategii komunikacji i socjologii zdrowia!;
 • będziesz potrafił/a odpowiedzieć na jedne z najważniejszych wyzwań stojących przed społeczeństwami – zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i międzynarodowym;
 • poznasz doświadczonych ekspertki i ekspertów posiadających zarówno praktyczną, jak i akademicką wiedzę;
 • uzyskasz kompetencje umożliwiające różnorodną aktywność zawodową;
 • masz dostęp do kompleksowego wsparcia doradczego i coachingowego Centrum Karier przez cały czas trwania studiów;
 • studiujesz w międzynarodowym środowisku – 5. miejsce wśród najbardziej umiędzynarodowionych niepublicznych uczelni w Polsce;
 • masz dostęp do programów wymiany międzynarodowej – nauka na wybranej uczelni przez semestr lub dwa;
 • certyfikat „Lider jakości kształcenia” wyróżniający najbardziej innowacyjne, nowoczesne i wartościowe programy studiów na polskich uczelniach.

 

Jesteśmy także online:

 • sposób realizacji zajęć dopasowany do sytuacji epidemicznej w kraju – planowo zajęcia odbywają się w siedzibie uczelni, możliwy jest system mieszany lub całkowicie online;
 • kadra przygotowana do prowadzenia zajęć zarówno online, jak i w salach wykładowych;
 • większość zajęć online realizowana metodami w pełni interaktywnymi;
 • dostępne trzy platformy szkoleniowe (Wirtualna Uczelnia, Moodle oraz MS Teams) – nowoczesne techniki kształcenia na odległość.

 


 

Gdzie możesz pracować po studiach:

 • działy PR, marketingu w agencjach reklamowych;
 • działy PR, marketingu w firmach medycznych i farmaceutycznych;
 • agencje badawcze i analityczne;
 • agencje Public Relations;
 • instytucje publiczne – lokalne, państwowe i międzynarodowe;
 • organizacje pozarządowe zajmujące się promocją zdrowia.

 

Kontakt

Dział Rekrutacji Collegium Civitas

22 656 71 89
pok. 1210,
Pałac Kultury i Nauki, 12 p.
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa