Kryzys klimatyczny a bezpieczeństwo międzynarodowe

Udostępnij strone

REKRUTACJA NA TĘ SPECJALNOŚĆ ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA!

Zapraszamy na studia niestacjonarne – rekrutacja trwa!

 

 1. Rodzaj studiów:
  I stopnia (licencjackie)
 2. Tryb studiów:

  stacjonarne

  (zobacz także: niestacjonarne)

 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  3 lata (6 semestrów)
 5. Kierunek:
  Stosunki międzynarodowe

Odpowiedz na największe wyzwanie, przed jakim stoi świat, związane ze zmianami klimatycznymi i środowiskowymi. Dowiedz się, jak przygotować strategie, rekomendacje i rozwiązania związane z koniecznością reagowania na zagrożenia, których już doświadczamy i które dopiero mogą nadejść.
 

Twoje 5 kroków do kariery
1
Poznaj trendy
Poznasz najważniejsze zagadnienia związane z bezpieczeństwem klimatycznym oraz z wyzwaniami, jakie ono generuje w skali naszego kraju oraz globalnej: od polityki klimatycznej UE, przez bezpieczeństwo energetyczne i OZE, po analizę ryzyk dla obszarów szczególnie wrażliwych – Sahel, Bliski Wschód, Azja Południowa. Wydarzenia będziemy też śledzić na bieżąco.
2
Poznaj techniki i narzędzia
Poznasz program SPSS, nauczysz się pozyskiwać, analizować i interpretować dane. Nauczysz się prowadzić negocjacje na szczeblu międzynarodowym.
3
Ucz się od praktyków
Uczysz się od wybitnych specjalistów w dziedzinie stosunków międzynarodowych, ekonomistów, praktyków z bogatym doświadczeniem w dyplomacji i organizacjach międzynarodowych oraz byłych posłów do Parlamentu Europejskiego.
4
Ucz się w praktyce
Znaczna część zajęć ma charakter warsztatowy – tu zdobędziesz nowe umiejętności i rozwiniesz swoje kompetencje, poznasz specyfikę pracy z różnymi narzędziami i technikami.
5
Buduj swoje CV
Podczas studiów realizujesz liczne projekty i prowadzisz badania. Dodatkowo – odbędziesz praktyki w firmie – np. związanej z sektorem energetycznym lub w fundacji. W tym czasie zdobędziesz cenne doświadczenia i poznasz specyfikę pracy.

 

Atuty

 • Nauczysz się analizować zjawiska i prognozować możliwe kierunki ich rozwoju – wykorzystasz do tego zdobytą wiedzę i umiejętność analizy danych;
 • Program specjalności powstał w ścisłej współpracy z praktykami – dlatego uczysz się tego, co ważne, potrzebne i co wykorzystasz w swojej pracy;
 • Przygotujesz się do pracy w biznesie, administracji i III sektorze – bezpieczeństwo klimatyczne i międzynarodowe wykracza poza jeden obszar funkcjonowania kraju. Zyskasz szerokie możliwości kariery zawodowej w Polsce i za granicą;
 • Uczysz się od najlepszych ekspertów – oni będą Twoimi mentorami i wprowadzą Cię w wyzwania praktyczne i zagadnienia teoretyczne związane z bezpieczeństwem międzynarodowym i klimatycznym;
 • masz dostęp do kompleksowego wsparcia doradczego i coachingowego Centrum Karier przez cały czas trwania studiów;
 • studiujesz w międzynarodowym środowisku – 5. miejsce wśród najbardziej umiędzynarodowionych niepublicznych uczelni w Polsce;
 • masz dostęp do programów wymiany międzynarodowej – nauka na wybranej uczelni przez semestr lub dwa;
 • certyfikat „Lider jakości kształcenia” wyróżniający najbardziej innowacyjne, nowoczesne i wartościowe programy studiów na polskich uczelniach.

 

Jesteśmy także online:

 • sposób realizacji zajęć dopasowany do sytuacji epidemicznej w kraju – planowo zajęcia odbywają się w siedzibie uczelni, możliwy jest system mieszany lub całkowicie online;
 • kadra przygotowana do prowadzenia zajęć zarówno online, jak i w salach wykładowych;
 • większość zajęć online realizowana metodami w pełni interaktywnymi;
 • dostępne trzy platformy szkoleniowe (Wirtualna Uczelnia, Moodle oraz MS Teams) – nowoczesne techniki kształcenia na odległość.

 


 

Gdzie możesz pracować po studiach:

 • administracja rządowa,
 • instytucje Unii Europejskiej,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • firmy energetyczne,
 • firmy działające w sektorze OZE,
 • spółki związane z przemysłem energochłonnym,
 • NGO.

 

 

Zobacz, o czym będziesz się uczyć na studiach

 • Międzynarodowy dialog polityczny prowadzony w oparciu o światowe szczyty klimatyczne – Konferencje Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Obecnie COP-25 Madryt. Porozumienie Paryskie 2015 (grudzień 2015) jako próba odpowiedzi społeczności międzynarodowej na wyzwania wzrostu temperatury globalnej. Cele, kluczowe elementy, mechanizmy i krajowe plany działań na rzecz zmniejszenia emisji, system kontroli postępów i rozliczenia zobowiązań.
 • Polityka klimatyczna UE. Dotychczasowe działania w perspektywie zobowiązań 2020 i 2030. Strategia klimatyczna UE 2050 – w kierunku neutralności klimatycznej. Wyzwania i zagrożenia, proponowane ścieżki dojścia. Problemy transformacyjne, mechanizmy legislacyjne. Europa jako lider zmian.
 • Zmiany klimatyczne – sytuacja obecna oraz przewidywane scenariusze dynamiki, skali i kierunku zmian.
 • Wyzwania technologiczne, systemowe i ekonomiczne sektora energetycznego i transportu – problem transformacji i perspektywy odejścia od paliw kopalnych na rzecz źródeł zeroemisyjnych.
 • Bezpieczeństwo energetyczne i potencjalne konsekwencje geopolityczne rewolucji energetycznej w skali globalnej i regionalnej.
 • Wpływ zmian klimatycznych na bezpieczeństwo międzynarodowe – stan obecny i perspektywy.
 • Presja klimatyczna jako czynnik destabilizujący w stosunkach międzynarodowych (wpływ pośredni i bezpośredni). Ryzyko radykalizacji, problem głodu i degradacji struktur państwowych. Konflikty o zasoby (żywność, woda), groźba masowych migracji.
 • Kryzysy humanitarne.
 • Polska wobec klimatycznych wyzwań globalnych. Pozycja RP w światowym dialogu politycznym i polityce klimatycznej UE.
 • Wpływ zmian klimatycznych na bezpieczeństwo międzynarodowe w Europie Środkowej i Wschodniej – przewidywane zmiany. Szanse i zagrożenia.
 • Analiza ryzyk dla obszarów szczególnie wrażliwych – Sahel, Bliski Wschód, Azja Południowa.

 


 

Kontakt

Dział Rekrutacji Collegium Civitas

22 656 71 89
pok. 1210,
Pałac Kultury i Nauki, 12 p.
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa