Kultura organizacji i zarządzanie zmianą (PL-EN)

Udostępnij strone

Przedmioty* specjalności Kultura organizacji i zarządzanie zmianą od r. ak. 2022/2023

 • Budowanie poczucia przynależności w zespole projektowym
 • Fuzje, przejęcia i zmiany
 • Innowacje a kultura organizacji
 • Kultura i zachowania organizacyjne
 • Odkrywanie motywacyjnego DNA i zarządzanie motywacją w zespole
 • Ojcowie i Matki Założycielki
 • Sens i znaczenie w organizacji oraz pracy
 • Socjologia emocji
 • Socjologia i psychologia konfliktu. Negocjacje i mediacje
 • Socjologia kontroli i dewiacji społecznej
 • Świadomy lider, świadoma organizacja
 • Wstęp do psychologii organizacji
 • Wystąpienia publiczne dla lidera – analiza i praktyka
 • Zarządzanie zmianą w organizacji

*Program studiów może ulec nieznacznym zmianom.