Obraz w głosie i słowach. Sztuka wystąpień publicznych - kurs

Udostępnij strone

Zajęcia prowadzą:

Dorota Raniszewska Akredytowany coach i mentor, certyfikowana trenerka. Autorka książek i artykułów. Prowadzi programy rozwojowe, coaching indywidualny i grupowy dla osób z różnych krajów i grup międzynarodowych. Rozwija i upowszechnia dziedzinę „Fotografii w Coachingu”, z której szkoli coachów, terapeutów, nauczycieli na całym świecie. Posiada dwie akredytacje coachingowe: międzynarodową EMCC Accredited Coach & Mentor – Senior Practitioner oraz polską Coach Izby Coachingu.
Autorka książek „JEDEN OBRAZ – WIELE SŁÓW” , przetłumaczonej na j. angielski i dostępnej na Amazon pod tytułem „ONE IMAGE – MANY WORDS” oraz „Kobieta”.
Stworzyła narzędzie do rozwoju wykorzystujące funkcję fotografii jako komunikacji „AHA™ – fotografie, które inspirują”.
Absolwentka studiów podyplomowych „Coaching Profesjonalny” na Akademii Leona Koźmińskiego i studiów magisterskich na Wydziale Neofilologii UW.
Działa pro publico bono w stowarzyszeniu PARS prowadząc zajęcia dla osób w procesie zdrowienia.

 

Magdalena Goławska-Cruz – Trenerka wystąpień publicznych, logopeda medialny, specjalista techniki mowy
i emisji głosu, wykładowca z 18-letnim doświadczeniem. Pomaga ludziom, którzy na co dzień pracują głosem efektywnie komunikować się oraz w pełni wykorzystywać ich mocne strony i talenty w codziennych kontaktach na polu zawodowym i osobistym. Wiedzę o głosie zdobywała na studiach, kursach, warsztatach i konferencjach w Polsce i za granicą, między innymi, u prof. Krzysztofa Izdebskiego – specjalisty w dziedzinie patologii głosu i mowy (Pacific Voice & Speech Foundation, San Francisco,) i Roberta Britona (Technika Alexandra, San Francisco).
Prowadzi warsztaty, szkolenia i treningi indywidualne, dotyczące sztuki wystąpień publicznych, autoprezentacji, emisji głosu, techniki mówienia, kultury żywego słowa i radzenia sobie ze stresem.
Absolwentka Wydziału Humanistycznego (filologia polska ze specjalnością logopedyczną), Podyplomowych Studiów Emisji Głosu na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Studium Głosu i Wymowy (Gdynia), Retoryki praktycznej i krytyki (Polska Akademia Nauk), Podyplomowego Studium Coachingu (Laboratorium Psychoedukacji Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie), Szkoły Trenerów Biznesu TROP (Warszawa).
Redaktorka książek: Jan Paweł II do artystów, artyści do Jana Pawła II (Lublin 2007), Niezbędnik Polaka mieszkającego we Francji. (Paryż – Lublin 2011), BAJM. Płynie w nas gorąca krew (Lublin 2012). Janusz Kamiński W poszukiwaniu największej Tajemnicy (Lublin 2016).

 

Izabela Podsiadło-Dacewicz – Trenerka, coach, mediatorka, terapeutka, interwentka kryzysowa. Absolwentka WSPS w Warszawie, Podyplomowego Studium Trenerów Grupowych (Laboratorium Psychoedukacji i Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej) oraz Studium Coachingu i Studium Mediacji Akademii TROP, studiów podyplomowych z zakresu mediacji (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej), studium Analizy Transakcyjnej, studium Terapii Systemowej oraz Psychotraumatologii.
Posiada rekomendacje II stopnia trenera treningu interpersonalnego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Specjalizuje się w szkoleniach i treningach z zakresu rozwijania umiejętności psychospołecznych (komunikacji interpersonalnej, Porozumienia bez Przemocy, asertywności, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, mediacji, profilaktyki wypalenia zawodowego i radzenia sobie ze stresem, budowania zespołów i współpracy w zespole, zarządzania zmianą, zarządzania sobą w czasie) oraz zarządzania różnorodnością, przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w środowisku pracy.
Zajmuje się również superwizją pracy trenerskiej, doradztwem oraz coachingiem indywidualnym i coachingiem zespołu. Prowadzi grupy wsparcia, mediacje i procesy facylitacji w środowisku biznesu, administracji publicznej, oświaty i NGO. Pracuje również terapeutycznie w nurcie systemowym. Jest współautorką publikacji dla nauczycieli i trenerów.
Od ponad dwudziestu lat zawodowo związana z oświatą oraz pracą w środowisku administracji publicznej, biznesu i NGO. Pracuje jako trenerka, coach, superwizorka, mediatorka z rożnymi grupami zawodowymi (ponad 20 000 godzin szkoleniowych), m.in.: kadrą kierowniczą, środowiskiem prawniczym, dziennikarskim, medycznym, służb mundurowych, administracji publicznej; przedstawicielami/przedstawicielkami biznesu; studentami; przedstawicielami organizacji pozarządowych.
Styl w jakim pracuje wyrósł z założeń psychologii humanistycznej oraz spojrzenia systemowego.