Obraz w głosie i słowach. Sztuka wystąpień publicznych - kurs

Udostępnij strone

Program*

Program* kursu obejmuje 48 godzin dydaktycznych realizowanych w trybie online.

Budowa modułowa kursu zapewnia wysoką jakość procesu rozwojowego – tak, aby korzyści z tych działań przełożyły się na rozwój kompetencji z zakresu wystąpień publicznych.

Liczba osób: max 10. Do rozpoczęcia kursu wymagana jest parzysta liczba osób. Kurs prowadzony jest w małej grupie, aby zapewnić efektywne uczenie się i komfort pracy osób uczestniczących.

Moduły:

 1. Wprowadzenie do kursu. Indywidualne potrzeby i cele związane z udziałem w programie. Strategia przygotowania się do wystąpienia publicznego. Filary autentyczności: głos, obraz, obecność.
 2. Gdzie szukać inspiracji? Kreatywne budowanie opowieści.
 3. Obraz i słowo – tworzenie opowieści. Storytelling w budowaniu wystąpień publicznych.
 4. Stworzenie pierwszej opowieści w oparciu o pracę z fotografią.
 5. Autodiagnoza i analiza na podstawie nagrania.
 6. Samoświadomość mówcy (mocne strony i obszary do rozwoju).Potrzeby rozwojowe osób uczestniczących.
 7. Stres związany a autoprezentacją.
 8. Radzenie sobie z emocjami i tremą.
 9. Postawa ciała w emisji głosu.
 10. Oddech i relaksacja w emisji głosu.
 11. Dykcja.
 12. Prozodyczne elementy języka.
 13. Twój autoportret na scenie online i offline.
 14. Studio domowe. Przygotowanie własnych filmików i materiałów wideo.
 15. Finał kursu. Wystąpienia końcowe osób uczestniczących.

 

*Program może ulec niewielkim zmianom.

 

 

Zasady realizacji kursu:

Praca w oparciu o osobiste doświadczanie, samoobserwacje, refleksje i ekspresje własne.

 

Forma zaliczenia kursu
Warunkiem uzyskania certyfikatu ukończenia kursu jest zaprezentowanie własnego wystąpienia i obecność na zajęciach.

 

Harmonogram*

Czas trwania kursu online:
Spotkania odbywają się w weekendy sob. 9.00-16:15 niedz. 9.00-16.15.

Terminy* zajęć w roku 2021/2022:

2-3 kwietnia 2022 – w siedzibie uczelni
14-15 maja 2022 – w siedzibie uczelni
28-29 maja 2022 – w siedzibie uczelni
 

*terminy i godziny zajęć mogą ulec nieznacznym zmianom

 

 

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa