Program Doktorski Collegium Civitas

Udostępnij strone

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, od 1 października 2018 r. nabór nowych kandydatów do Programu został zawieszony do odwołania.

Collegium Civitas posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie nauki socjologiczne (dziedzina nauki społeczne), zgodnie z komunikatem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Uprawnienia z kwietnia 2019 r. w sprawie przyporządkowaniu uprawnień do nowych dyscyplin.

 

Przewody doktorskie wszczęte i niezakończone przed 1 października 2018 r. (tj. przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce) – są przeprowadzane na zasadach dotychczasowych z tym, że:

  • do dnia 30 kwietnia 2019 r. według dotychczasowego wykazu dziedzin i dyscyplin
  • po dniu 30 kwietnia 2019 r. według nowego wykazu dziedzin i dyscyplin

 

Przewody wszczęte w okresie 01.10.2018-30.04.2019 odbywają się na podstawie przepisów dotychczasowych.

 

Wszczęcia postępowań w sprawie nadania stopnia doktora po 30 września 2019 r. odbywają na podstawie nowych przepisów.

 

Szczegółowa procedura – dokument do pobrania.