Przywództwo i innowacja w zarządzaniu zrównoważonym rozwojem (Sustainability Management)

Udostępnij strone

 1. Rodzaj studiów:
  studia podyplomowe
 2. Tryb studiów:
  niestacjonarne

  w r. ak. 2022/23 zajęcia w siedzibie uczelni

 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  1 rok (2 semestry)
 5. Planowane rozpoczęcie zajęć:
  październik 2022 r.

Jesteś liderem i chcesz zdobyć umiejętności z zakresu zarządzania firmą/organizacją, zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, jednego z najważniejszych trendów współczesnej ekonomii I administracji?

Wybierz studia podyplomowe w Collegium Civitas i zdobądź kompetencje łączące obszar wiedzy o różnorodnych aspektach zrównoważonego rozwoju z praktycznymi, wysokimi umiejętnościami liderskimi.

Konstrukcja programu studiów zapewni Ci niepowtarzalną możliwość dokonania liderskiej transformacji osobistej oraz rozwinięcia kompetencji przywódczych.

Studia realizowane we współpracy i z udziałem ekspertów z Ośrodka Badań nad Przyszłością Collegium Civitas.

Twoje 4 kroki do kariery lidera odpowiedzialnego za innowację i zarządzanie zrównoważonym rozwojem w ogranizacji
1
ROZPOZNAJ POTENCJAŁ TWOJEJ ORGANIZACJI POD OKIEM EKSPERTÓW
Podczas zajęć dowiesz się, które obszary aktywności Twojej firmy działają w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, a które warto byłoby udoskonalić. Wybitni specjaliści oraz doświadczeni liderzy i praktycy, zarządzający transformacją organizacji i nowoczesnym biznesem, podpowiedzą Ci, co warto zmienić w procesach i sposobie zarządzania, by równocześnie i równoważnie brać pod uwagę ekonomiczne, środowiskowe i społeczne kwestie związane z funkcjonowaniem organizacji na rynku.
2
Przygotuj się do zarządzania zmianą
Dzięki aktywnemu uczestnictwu w procesie samorozwoju i procesie grupowym, nauczysz się rozpoznawać i zarządzać swoim potencjałem przywódczym. Lepsze rozumienie zachowań ludzkich, w tym w grupie i w organizacji, pozwoli Ci na świadomą obserwację i zarządzanie zmianą towarzyszącą wdrażaniu innowacji i pracy z obszarem zrównoważonego rozwoju.
3
Zapoznaj się z narzędziami i technikami
Opracowywanie innowacji zarządczych i praca przy transformacji organizacji do brania odpowiedzialności za jej zrównoważony rozwój we wszystkich obszarach aktywności, stanowi duże wyzwanie dla współczesnych liderów. Wsparciem dla ich działania są dobrze dobrane, nowoczesne i sprawdzone, narzędzia i techniki. To o nich oraz ich praktycznym stosowaniu dowiesz się od wybitnych praktyków i ekspertów rynku – doświadczonych w zarządzaniu zmianą, innowacją i implementowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.
4
Rozwijaj się dzięki praktyce
Program studiów daje możliwość nabywania wiedzy podczas zajęć merytorycznych oraz jej aktywne wdrażanie, w trakcie sesji warsztatów i ćwiczeń. Poszczególne moduły zamykane są sesjami, pozwalającymi na swobodną wymianę poglądów i informacji zwrotnych. Praktyczne elementy nauczania zbudowane są tak, by wspierały pogłębioną refleksję i pozwalały na szybką implementację wiedzy i umiejętności do doświadczeń własnych uczestnika.

 

Atuty:

 • zdobędziesz kompleksową wiedzę na temat budowania kultury innowacji organizacyjnej, wspierającej wdrażanie w firmie zasad zrównoważonego rozwoju oraz tworzącej wartość dla obecnych i przyszłych pokoleń;
 • poszerzysz świadomość wpływu prowadzonej działalności na rynek, otoczenie firmy, branżę, środowisko naturalne;
 • dowiesz się, w jaki sposób wdrażać w praktyce zasadę wielowymiarowości działań w firmie, w oparciu o zasoby wszystkich działów i zasobów organizacji;
 • poznasz najlepsze przykłady holistycznego podejścia do nowoczesnych firm traktowanych jako jednolity organizm;
 • weźmiesz udział w unikatowym programie rozwoju własnych kompetencji przywódczych, w powiązaniu z poznaniem nowoczesnego systemu zarządzania organizacjami oraz aktywnym i skutecznym wdrażaniem zmiany;
 • w sposób kompleksowy poznasz przykłady systemowego podejścia do świadomej i długoterminowej strategii zaangażowania społecznego i zrównoważonego rozwoju

 

 

Do kogo skierowane są studia:

 • osób, które szukają możliwości rozwoju osobistego i zawodowego, związanego z nowoczesnym podejściem do zarządzania organizacjami oraz zainteresowanymi praktycznym stosowaniem się do zasad zrównoważonego rozwoju;
 • menadżerów, którzy pragną poznać lepiej swoje zasoby i rozwinąć kompetencje liderskie, niezbędne do realizacji zadań związanych z zarządzaniem zmianą w firmie;
 • osób, które w planowaniu własnej kariery dostrzegają potencjał związany z rolą sustainability managera, czyli roli zawodowej, coraz częściej postrzeganej jako niezwykle pożądana na rynku pracy;
 • pracowników, którzy widzą wartość w doskonaleniu swoich umiejętności i wiedzy w zakresie:
  • komunikacji wspierającej zmianę;
  • przygotowania do prowadzenia projektów uwzględniających scenariusze dynamicznych zmian,
  • współpracy w interdyscyplinarnych zespołach, uwzględniającej dynamikę procesu grupowego,
  • zasad i zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem,
  • ustalania priorytetów strategicznych, uzgadniania i realizacji celów,
  • myślenia systemowego i krytycznej analizy różnorodnych procesów zarządzania zmianą

 

Partner

specjalności

 

Kontakt

Dział Rekrutacji Collegium Civitas

22 656 71 89
pok. 1210, 12 piętro
Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa