Socjologia (PL-EN)

Udostępnij strone

Zalecane przedmioty fakultatywne w r. ak. 2022/2023*

Zalecane przedmioty fakultatywne:

  • Etnografia online: badania i etyka
  • Odpowiedzialna komunikacja
  • Socjologia kontroli i dewiacji społecznej
  • Socjologia problemów społecznych
  • Społeczeństwo – gospodarka – globalizacja
  • Społeczeństwo sieci
  • Trendy: przewidywanie, rozumienie i analiza przyszłości

*UWAGA! Warunkiem uruchomienia przedmiotu fakultatywnego jest zarejestrowanie się odpowiedniej liczby studentów.
Dostępność przedmiotów fakultatywnych w poszczególnych semestrach może ulec zmianom.