Socjologia (PL-EN)

Udostępnij strone

Przedmioty* specjalności Socjologia od r. ak. 2023/2024

  • Nierówności społeczne, wykluczenie i marginalizacja – perspektywa intersekcjonalna
  • Nowe formy podmiotowości społecznej i politycznej: aktorzy i działania
  • Płeć, ciało, intymność – konstrukty i praktyki społeczne
  • Socjologia społeczeństwa cyfrowego
  • Społeczno-kulturowa analiza zmian klimatu jako globalnego wyzwania
  • Współczesne formy uspołeczniania: procesy, zbiorowości, rzeczy
  • Współczesne społeczeństwa u kresu wielkich narracji: ideologie, populizmy, fundamentalizmy (XX/XXI w).
  • Zaufanie i ryzyko we współczesnych społeczeństwach – pespektywa psychologii społecznej

*Program studiów może ulec nieznacznym zmianom.