Promocja „Early Birds” na r. ak. 2022/2023

Udostępnij strone

Zyskaj 20% zniżki w czesnym za I semestr nauki w Collegium Civitas!

 

Złóż dokumenty do 31.05.2022, aby skorzystać z promocji!

 

 

Regulamin promocji „Early Birds” w roku akademickim 2022/2023

  1. Promocja skierowana jest do Kandydatów rozpoczynających naukę w Collegium Civitas na studiach I lub II stopnia prowadzonych w języku polskim, angielskim lub dwujęzycznych (polsko-angielskich) w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym w roku akademickim 2022/2023, którzy przesłali skany wszystkich wymaganych dokumentów do Działu Rekrutacji w okresie od 19 kwietnia 2022 do 31 maja 2022 r.
  2. Kandydaci przystępujący do egzaminu maturalnego w roku 2022 przesyłają w okresie trwania promocji skany wszystkich wymaganych dokumentów, poza świadectwem dojrzałości. Ten dokument tegoroczni maturzyści powinni dostarczyć do 30 lipca br.
  3. Warunkiem skorzystania z promocji jest przedstawienie skanu dowodu wpłaty za I semestr studiów (opłata semestralna lub w systemie ratalnym) w okresie trwania promocji, zgodnie z Zarządzeniem Rektora Collegium Civitas nr 31/2022 z dnia 31.03.2022 w sprawie odpłatności za studia, pomniejszonej o 20%.
  4. Promocja zapewnia 20% zniżki w opłatach za I semestr nauki w Uczelni pod warunkiem rozpoczęcia przez kandydata studiów w semestrze zimowym 2022/2023. Zniżka naliczana jest od wysokości czesnego za jeden semestr. W przypadku opłaty ratalnej zniżka odliczana jest w całości od pierwszej raty.
  5. Promocja nie obejmuje osób podejmujących studia na specjalnościach realizowanych we współpracy z partnerami akademickimi, studiach z rocznym programem pomostowym w języku ukraińskim oraz specjalnościach dofinansowanych.
  6. Promocja wchodzi w życie z dniem 19.04.2022 r., trwa do 31.05.2022 r. i nie łączy się innymi ofertami promocyjnymi w Collegium Civitas.
  7. W przypadku rezygnacji kandydata z podjęcia studiów po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego tego kandydata, kwota wpłacona na poczet czesnego (opłata semestralna lub w systemie ratalnym) podlega zwrotowi. Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna.
  8. Rektorowi przysługuje prawo do odwołania Promocji w każdym czasie pod warunkiem poszanowania praw nabytych przez osoby do dnia odwołania Promocji.

 

SPRAWDŹ OFERTĘ STUDIÓW!