RADIUKIEWICZ Anna, dr

Udostępnij strone

Socjolożka, adiunktka w Zakładzie Badania Elit i Instytucji Władzy ISP PAN. Zajmuje się badaniami dotyczącymi aktywności obywatelskiej i politycznej w kontekście współczesnych demokracji. Autorka wielu artykułów i raportów badawczych dotyczących funkcjonowania samorządów terytorialnych w Polsce i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Badaczka z ponad 10-letnim doświadczeniem. Współzałożycielka Fundacji „Wiedza lokalna”. W wolnym czasie praktykuje dociekania filozoficzne, angażuje się w lokalną politykę, a przede wszystkim spędza czas na spacerach z psem.