SAŁKOWSKA Marta, dr

Udostępnij strone

Socjolożka, adiunkt w Instytucie Socjologii Collegium Civitas.

Naukowo zajmuje się studiami o niepełnosprawności. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących sytuacji osób z niepełnosprawnością i ich bliskich, a także problematyką piętna, dewiacji i wykluczenia społecznego.

Współpracowała z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich przy realizacji badań związanych z realizacją praw osób z niepełnosprawnościami. Członkini Redakcji rocznika naukowego „Zoon Politikon”. Członkini Sekcji Socjologii Niepełnosprawności Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Wybrane doświadczenia badawcze: Czas pandemii w polskich mediach społecznościowych (2020, Collegium Civitas); Godzenie ról zawodowych i rodzinnych na przykładzie rodziców dzieci z niepełnosprawnościami (2018-2019, Collegium Civitas); Protest opiekunów osób niepełnosprawnych w Parlamencie RP – analiza wybranych przekazów medialnych (2016, Collegium Civitas); Kobiety jako liderki zmian (2016, Fundacja Heinricha Boella, badaczka); Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – zapotrzebowanie na miarę Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnością (2016, RPO); Dostępność opieki zdrowotnej dla osób z niepełnosprawnością (2018, RPO).

Wybrane publikacje:

Work-Life (Im)Balance? An Explorative Qualitative Study Among Mothers and Fathers of Persons with Disabilities (2020).
Moral Outrage and the Fight for the Reputation of Children with Intellectual Disabilities Qualitative Content Analysis of Posts Below an Interview with Parents of a Woman with Down Syndrome (2020, współaut. Elżbieta Zakrzewska-Manterys).

Sejmowe protesty opiekunów osób z niepełnosprawnościami – wybrane wątki analityczne artykułów prasowych (2019).

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – zapotrzebowanie na miarę Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Analiza i zalecenia (2017).

Matka Downa. Piętno. Znaczenia. Strategie (2015).