Bezpieczeństwo biznesowe w praktyce

Udostępnij strone

 1. Rodzaj studiów:
  studia podyplomowe
 2. Tryb studiów:
  niestacjonarne

  w r. ak. 2023/24 zajęcia online

 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  1 rok (2 semestry)
 5. Planowane rozpoczęcie zajęć:
  październik 2023 r.

Celem studiów jest przygotowanie audytorów, kontrolerów i oficerów compliance, a także osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo biznesowe firmy do wdrożenia nowoczesnej i efektywnej funkcji bezpieczeństwa biznesowego w organizacji. W obliczu współczesnych wyzwań płynących z ciągłych zmian, w których żyjemy, w świecie globalnych makro zjawisk społecznych, gospodarczych i politycznych, efektywnie będą mogły rozwijać się jedynie te firmy i organizacje, które potrafią się do nich dostosować, a także predykcyjnie zarządzać swoją przyszłością. Intencją studiów jest możliwie holistyczne poznanie i wykorzystanie szans, które niesie ze sobą współczesne przeobrażanie się ekonomiki i mechanizmów gospodarczych. Przypominając podstawową tezę teorii ewolucji K. Darwina – zwyciężą gatunki (podmioty gospodarcze) NAJLEPIEJ PRZYGOTOWANE, a nie wyłącznie najsilniejsze lub najbardziej inteligentne.

 

Twoje 4 kroki do kariery
1
Poznaj aktualne praktyki i standardy światowe
Zdobędziesz wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie skutecznego wdrażania i doskonalenia funkcji bezpieczeństwa biznesowego w organizacji, w oparciu o najlepsze światowe praktyki i aktualne standardy stosowane w organizacjach biznesowych i publicznych.
2
Ucz się od ekspertów
Podczas zajęć spotkasz praktyków, którzy wywodzą się z różnych domen i sfer działalności gospodarczej, gdzie zarządzają obszarami, składającymi się na spójne środowisko bezpiecznego rozwoju organizacji.
3
Zapewnij bezpieczeństwo biznesowe
Program studiów został opracowany w szczególności dla audytorów, kontrolerów i oficerów compliance, a także osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo biznesowe firmy. Jako absolwent, będziesz przygotowany do wdrożenia nowoczesnej i efektywnej funkcji bezpieczeństwa biznesowego w organizacji, w tym m.in. zarządzania ryzykiem, wprowadzenia systemów kontroli wewnętrznej, realizowania audytu wewnętrznego i śledczego, a także prowadzenia postępowań wyjaśniających z elementami kryminalistyki.
4
Wykorzystaj szanse
Intencją studiów jest możliwie holistyczne poznanie i wykorzystanie szans, które niesie ze sobą współczesne przeobrażanie się ekonomiki i mechanizmów gospodarczych. Dzięki odpowiednio skonstruowanemu programowi udoskonalisz swoje kompetencje i wykorzystasz okazje do ewentualnych zmian w Twojej firmie/organizacji.

 

Atuty:

 • zdobędziesz wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie skutecznego wdrażania i doskonalenia funkcji bezpieczeństwa biznesowego w organizacji;
 • poznasz najlepsze światowe praktyki i aktualne standardy, stosowane w organizacjach biznesowych i publicznych;
 • wiedzę będziesz czerpał od praktyków, którzy wywodzą się z różnych domen i sfer działalności gospodarczej, gdzie zarządzają obszarami, składającymi się na spójne środowisko bezpiecznego rozwoju organizacji.

 


 

Studia są skierowane do osób, które chcą zdobyć lub udoskonalić swoje kompetencje poprzez przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pełnienia funkcji/realizacji zadań:

 • audytorów wewnętrznych i audytorów śledczych;
 • audytorów, a w kolejnych etapach audytorów wiodących w poszczególnych systemach norm ISO związanych z wdrożeniami Zrównoważonego Rozwoju/ESG w biznesie;
 • kontrolerów wewnętrznych;
 • oficerów compliance;
 • osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo biznesowe organizacji, m.in. CEO (Chief Executive Officer), CTO (Chief Technology Officer), CFO (Chief Financial Officer), Security Officer;
 • Członków Zarządów, Rad Nadzorczych, Komitetów Audytowych i Komitetów Compliance.

 

Kontakt

Dział Rekrutacji Collegium Civitas

22 656 71 89
pok. 1210, 12 piętro
Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).