MBA Bezpieczeństwo publiczne

Udostępnij strone

 1. Rodzaj studiów:
  studia podyplomowe MBA
 2. Tryb studiów:

  niestacjonarne w siedzibie uczelni oraz online

 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  1,5 roku (3 semestry)
 5. Planowane rozpoczęcie zajęć:
  październik 2024 r.

Partner kierunku: Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza

Studia MBA Bezpieczeństwo publiczne są odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się uwarunkowania funkcjonowania państwa. Wojna na Ukrainie, pandemia COVID-19 i zdrowie publiczne, zagrożenia cyberprzestrzeni, częste klęski żywiołowe oraz zagrożenia dla infrastruktury krytycznej to tylko niektóre z elementów, które ogniskują uwagę społeczeństwa, rządu, władz lokalnych oraz przedsiębiorców. Konstrukcja programu studiów MBA oraz dobór prowadzących mają na celu przygotowanie wysokiej klasy specjalistów, którzy na wielu poziomach aktywności publicznej, służb państwowych oraz sektora prywatnego będą mogli efektywnie i profesjonalne zarządzać zespołami odpowiedzialnymi za zapewniania bezpieczeństwa publicznego. Należy podkreślić, że bezpieczeństwo publiczne jest przez twórców programu rozumiane bardzo szeroko. Składają się na nie uwarunkowania zewnętrzne – związane z dynamiką zmian systemu międzynarodowego oraz wieloaspektowe czynniki społeczne – z elementami psychologii tłumu, roli mediów, klimatu, energetyki, systemu służby zdrowia, oraz wielu innych aspektów, które definiują współczesne społeczeństwo i państw.

Twoje 4 kroki do kariery specjalisty w zakresie bezpieczeństwa publicznego
1
Poznaj i zrozum uwarunkowania wpływające na bezpieczeństwo publiczne
W trakcie studiów będziesz miał okazję poznać czynniki wpływające na dynamicznie zmieniające się uwarunkowania bezpieczeństwa publicznego, w wymiarze międzynarodowym oraz wewnętrznym. Podczas zajęć z ekspertami, akademikami oraz komentatorami życia publicznego będziesz miał okazję skonfrontować różne perspektywy, trendy oraz koncepcje związane z bezpieczeństwem państwa, bezpieczeństwem cybernetycznym, bezpieczeństwem informacji oraz psychospołecznymi aspektami bezpieczeństwa.
2
Rozwiń kompetencje w zakresie zarządzania bezpieczeństwem publicznym
W ramach praktycznych zajęć i warsztatów będziesz miał okazję zdobyć wiedzę, rozwinąć umiejętności oraz zbudować postawy, który będą kluczowe dla zarządzania kryzysowego, zarządzania konfliktem, kierowania zespołem, zarządzania systemem ratownictwa medycznego, zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym oraz wykorzystywania i budowanie strategii bezpieczeństwa publicznego. Absolwent studiów MBA to wszechstronny menadżer, który będzie zarządzał politykami i strategiami bezpieczeństwa publicznego.
3
Ucz się od ekspertów – stań się ekspertem
Do realizacji zajęć zaangażowani będą akademicy, praktycy, przedstawiciele służb mundurowych, eksperci reprezentujący jednostki samorządu terytorialnego, trenerzy i psycholodzy, komentatorzy życia publicznego oraz dziennikarze. Ich dobór ma pozwolić uczestnikom studiów MBA z jednej strony zdobyć aktualną i praktyczną wiedzę. Z drugiej pozwolić rozwinąć kompetencje do zarządzania sektorem bezpieczeństwa publicznego w oparciu o własne doświadczenia i mocne strony.
4
Bądź aktywny na płaszczyźnie zawodowej i społecznej
Studia MBA przygotowują profesjonalistów. Osoby z nabytymi i rozwiniętymi kompetencjami są przygotowane do podejmowania oraz inicjowania wyzwań zawodowych i społecznych związanych z organizacją i zarządzania bezpieczeństwem publicznym z pozycji instytucji państwowych, jednostek samorządu terytorialnego, służb publicznych, sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych.

 

Atuty:

 • Poznasz i zrozumiesz uwarunkowania oraz mechanizmy wpływające na kształt bezpieczeństwa państwa w XXI wieku.
 • Zdobędziesz wiedzę i rozwiniesz umiejętności w zakresie zarządzania sektorem bezpieczeństwa publicznego.
 • Uzyskasz kwalifikacje i certyfikaty potwierdzające kompetencje do zarządzania obszarami audytu w zakresie bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwie informacji.
 • Rozwiniesz swoje kompetencje w zakresie zarządzania kryzysowego, zapewniania bezpieczeństwa cybernetycznego oraz zarządzania konfliktem.
 • Nauczysz się jak wykorzystywać elementy psychologii, socjologii oraz prawa do organizowania i zarządzania strukturą odpowiedzianą za zapewniania bezpieczeństwa publicznego.

 

Studia są przeznaczone dla:

 • osób, które chcą zdobyć i poszerzyć wiedzę w zakresie bezpieczeństwa publicznego oraz chcą rozwinąć kompetencje w zakresie zarządzania tym obszarem w sektorze publicznym, prywatnym oraz pozarządowym;
 • pracowników administracji publicznej odpowiedzialnych za identyfikowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego oraz zarządzania potencjałem instytucjonalnym w celu jego zapewniania;
 • inspektorów i specjalistów bezpieczeństwa, którzy na wielu płaszczyznach aktywności zawodowej odpowiadają za zarządzanie bezpieczeństwem;
 • pracowników służb mundurowych odpowiedzialnych za organizowanie i zarządzanie strukturami dedykowanymi do zapewniania bezpieczeństwa publicznego;
 • liderów samorządowych tworzących polityki i strategie bezpieczeństwa publicznego;
 • specjalistów odpowiedzialnych za komunikację i zarządzanie bezpieczeństwem w podmiotach kooperujących z sektorem publicznym;
 • pracowników firm i instytucji, które mają krytyczne znaczenie dla bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa państwa.

 

Partner

kierunku

 

 

REKRUTACJA ONLINE

Kontakt

Dział Rekrutacji Collegium Civitas

22 656 71 89
pok. 1210, 12 piętro
Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).