Cyberbezpieczeństwo

Udostępnij strone

Kierownikami studiów są:
dr Paulina Piasecka oraz Krzysztof Kaliński

Zajęcia prowadzą:

  • Krzysztof Kaliński – ekspert w tematyce info&cyberbezpieczeństwa (ze szczególnym uwzględnieniem strategii bezpieczeństwa, sieci komputerowych, analizy ryzyka oraz przeprowadzania audytów bezpieczeństwa), szpiegostwa przemysłowego, wywiadu korporacyjnego oraz cyberterroryzmu. Realizował projekty dot. security dla wiodących banków, firm tytoniowych, firm telekomunikacyjnych, software house’ów oraz dla administracji publicznej. Od 02.2004 roku pracuje w branży IT, od 03.2019 roku jako wykładowca bezpieczeństwa IT. Od 35 lat zawodnik i od 18 trener sportów walki (boks francuski SAVATE, modern ju-jitsu, submission fighting, MMA). Zapalony gamer od 5 roku życia, kolekcjoner starych komputerów, konsol oraz gier komputerowych. W nielicznych wolnych chwilach zajmujący się muzyką elektroniczną oraz usprawnianiem swojego 30letniego youngtimera.
  • Krzysztof Paradowski – Ekspert z zakresu informatyki śledczej oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego. Ppłk rez. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, współtwórca pierwszych struktur Policji zwalczających przestępczość komputerową w Polsce, naczelnik pierwszego wydziału koordynującego zwalczanie tego typu przestępczości, który funkcjonował w strukturach Biura Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji. Były ekspert Rządowego Zespołu Reagowania na Incydenty Komputerowe Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW, którym też kierował w ostatnim okresie służby, pełnił również funkcję naczelnika wydziału w Departamencie Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW, w skład którego wchodził ten Zespół.
  • dr Paulina Piasecka – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, specjalista w obszarze terroryzmu międzynarodowego i walki informacyjnej. Dyrektorka Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas w Warszawie. Brała udział w programie badawczym „Model systemu wykorzystania środków masowego przekazu w przeciwdziałaniu i walce z terroryzmem w warunkach RP” w ramach międzynarodowego programu COST A24 (2007-2010) oraz „Dialogue About Radicalization and Equality” (DARE) finansowanym w ramach programu Horyzont 2020. Pracowała w Wydziale ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego MSWiA w charakterze głównego specjalisty. Pełniła także funkcję naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Pozamilitarnego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Stypendystka International Visitor Leadership Program finansowanego przez Departament Stanu USA w obszarze cyberbezpieczeństwa.

 

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
e-mail: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa