Porozumienie bez Przemocy wg Marshalla B. Rosenberga

Udostępnij strone

Program studiów podyplomowych na kierunku Porozumienie bez Przemocy wg Marshalla B. Rosenberga został przygotowany z myślą o osobach, które chcą rozwijać swoje umiejętności komunikowania się w oparciu o Porozumienie bez Przemocy.

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów.

Czas trwania studiów: 2 semestry

Przypominamy, że utworzenie grupy zależy od liczby zgłoszeń.

Program

Program* obejmuje 180 godzin, realizowanych przez 2 semestry podczas dwudniowych zjazdów weekendowych.

Język wykładowy: polski

Ramowy program studiów:*

jest skonstruowany tak, że stwarza możliwość poznania założeń teoretycznych Porozumienia bez Przemocy, ze szczególnym naciskiem na praktyczny aspekt zajęć. Wielość i różnorodność ćwiczeń i narzędzi oraz wcielanie się w różne role aby doświadczyć różnych punktów widzenia, umożliwiają natychmiastowe zastosowanie nowych umiejętności w życiu codziennym, by łatwiej i skuteczniej się komunikować.

 1. Wprowadzenie do Porozumienia bez Przemocy – Język Serca i Empatia wobec siebie
  • Przedstawienie historycznego tła PBP i osoby twórcy – psychologa Marshalla B. Rosenberga
  • Główne założenia nowego paradygmatu opartego na własnym wyborze i odpowiedzialności
  • Model 4 kroków jako nowa gramatyka Języka Serca – obserwacja, uczucie, potrzeba, prośba.
  • Nawykowe blokady komunikacyjne w komunikacji z samym sobą (ocenianie, porównywanie, cenzurowanie siebie, od „muszę” i „powinienem/powinnam” do „chcę” i „wybieram”)
  • Indywidualny język uczuć i potrzeb i wyrażanie swojego autentycznego „ja”
  • Praktyka kontaktu ze sobą
  • Praktyka wdzięczności wobec siebie
 1. Empatyczna relacja ze sobą
  • Dance floor – przestrzenne ujęcie modelu 4 kroków
  • Poszukiwanie zaspokojonych i niezaspokojonych potrzeb za wyborami
  • 4 perspektywy słuchacza w kontaktach interpersonalnych – strategie przyjmowania krytyki
  • Transformacja osądów innych osób na swój temat
  • Praca nad wybranymi rozróżnieniami NVC
 1. Dialog – w stronę porozumienia
  • Pojęcie odpowiedzialności za siebie
  • Intensywna praca nad prośbami, jako narzędziem efektywności w komunikacji
 1. Postawa empatyczna w pracy coachingowej
  • Fundamenty coachingu – w oparciu o postawę empatyczną
  • Kompetencje i narzędzia coachingowe
  • Rola i postawa coacha
  • Wprowadzenie do Zen Coachingu
 1. Emocje – od bezsilności do sprawczości i mocy
  • Zrozumieć wstyd, złość i poczucie winy
  • Praca z ciałem
  • Transformacja złości, wstydu i poczucia winy w poczucie sprawczości i osobistą siłę
 1. Od statycznego języka do kontaktu z serca
  • Przekonania i ich znaczenie – odkrywanie potrzeb i tworzenie nowych strategii
  • Jak rozmawiać o mocy empatii
  • Etykiety pod lupą
  • Transformowanie osądów o sobie i innych
 1. Budowanie relacji w autentyczności i partnerstwie
  • Pojęcia „power with”, „power under” oraz „power over”
  • Kary/nagany i nagrody/pochwały – jak działają i co zamiast
  • Informacja zwrotna, która wspiera i karmi
  • „Przerażająca szczerość”, która buduje porozumienie
 1. Rozwiązywanie konfliktów i mediacje
  • Specyfika mediacji NVC oraz proces mediacji
  • Kluczowe kompetencje mediatora
  • Praktyka wybranych kompetencji mediatora
  • Budowanie zasobów wewnętrznych mediatora
 1. Wspieranie kontaktu w sytuacjach konfliktu
  • Odmawianie i przyjmowanie odmowy
  • „Przepraszam” w NVC
  • Widzenie niezaspokojonych i zaspokojonych potrzeb
  • Rozwiązywanie konfliktu wewnętrznego
 1. Podsumowanie studiów
  • Zauważanie i uznawanie niezaspokojonych potrzeb
  • Celebrowanie zaspokojonych potrzeb
  • Zmiana społeczna poprzez praktykowanie i uczenie PBP
  • Wdzięczność

*Program może ulec niewielkim zmianom.
Zasady realizacji studiów:

 • Duży nacisk na integrację grupy i stworzenie empatycznej przestrzeni do akceptacji wymiany myśli i doświadczeń.
 • Harmonijne prowadzenie przez cały czas studiów – słuchacze mają kontakt z wykładowcami i kierownikiem studiów.
 • Warsztatowy charakter prowadzenia zajęć.
 • Minimalna ilość wykładów, maksymalna ilość praktyki.
 • Interakcje w podgrupach, interakcje w parach.
 • Dyskusje, case studies, ćwiczenia praktyczne.
 • Scenki, ćwiczenia z ruchem i wizualizacją.
 • Zadania i obserwacje rozwojowe – własna praktyka podnoszenia świadomości.

 

Forma zaliczenia studiów podyplomowych
Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów
 • praktyka empatii dla siebie i dla innych poza zjazdami – 10 godzin
 • Prowadzenie dziennika dotyczącego praktyk empatycznych
 • Praca dyplomowa na zakończenie studiów

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Collegium Civitas.

HARMONOGRAM GRUPA I – zajęcia w siedzibie Uczelni

Organizacja zajęć*

W roku akademickim 2024/25 zajęcia grupy I realizowane będą w siedzibie uczelni.

Terminy* zjazdów w roku 2024/2025

semestr zimowy:

 • październik: 19-20;
 • listopad: 16-17; 30.11-01.12;
 • grudzień: 14-15;
 • styczeń: 20-21;
 • luty: 01-02;

semestr letni

 • marzec: 01-02; 29-30;
 • kwiecień: 12-13;
 • maj: 17-18.

*organizacja i terminy zjazdów mogą ulec nieznacznym zmianom

Godziny* zajęć w siedzibie uczelni:

 • sobota: 9.00-17.00
 • niedziela: 9.00-17.00

*godziny mogą ulec przesunięciom

HARMONOGRAM Grupa II – zajęcia online

Organizacja zajęć*

W roku akademickim 2024/25 zajęcia grupy II realizowane będą w online.

Terminy* zjazdów w roku 2024/2025

semestr zimowy:

 • listopad: 18-19 – online;
 • grudzień: 09-10 – online;
 • styczeń: 20-21 – online;;
 • luty: 24-25 – online;

semestr letni

 • marzec: 24-25 – online;
 • kwiecień: 14-15 – online;
 • maj: 19-20 – online;
 • czerwiec: 02-03 – online;
 • wrzesień: 01-02; 15-16.

Godziny* zajęć online:

 • poniedziałek: 9.00-17.00
 • wtorek: 9.00-17.00

 

HARMONOGRAM Grupa III – zajęcia w siedzibie uczelni

Organizacja zajęć*

W roku akademickim 2024/25 zajęcia grupy III realizowane będą w siedzibie uczelni.

Terminy* zjazdów w roku 2024/2025

semestr zimowy:

 • luty: 15-16;

semestr letni

 • marzec: 01-02; 15-16;
 • kwiecień: 12-13;
 • maj: 17-18;
 • czerwiec: 21-22; 28-29;
 • lipiec: 05-06;
 • wrzesień: 06-07; 20-21.

*organizacja i terminy zjazdów mogą ulec nieznacznym zmianom

Godziny zajęć:*

 • sobota: 9.00-17.00
 • niedziela: 9.00-17.00

*godziny mogą ulec przesunięciom

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Biuro Rekrutacji Collegium Civitas
tel. +48 503 442 487
email: podyplomowe.rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa