Studia podyplomowe ISP PAN i Collegium Civitas w zakresie socjologii lub nauk o polityce

Udostępnij strone

Chcesz przygotować się do otwarcia przewodu doktorskiego w zakresie socjologii lub nauk o polityce? Wybierz studia podyplomowe ISP PAN i Collegium Civitas. Studia trwają 4 semestry i umożliwiają kontynuowanie seminariów doktorskich oraz uzyskanie doktoratu w ISP PAN lub Collegium Civitas.
 

Studia opierają się na indywidualnym toku nauczania, ustalanym przez samego słuchacza studiów oraz stałego opiekuna naukowego (promotora).

Twoje kroki do doktoratu
1
Ucz się pod kierunkiem ekspertów PAN i Collegium Civitas
Zajęcia prowadzone są przez wykładowców Collegium Civitas, pracowników naukowych Instytutu Studiów Politycznych PAN oraz pracowników innych instytutów nauk społecznych Polskiej Akademii Nauk.
2
Wybierz socjologię albo nauki o polityce
Wybierasz jedną z dwóch ścieżek w zależności od Twoich zainteresowań i planów naukowych.
 

Studia podyplomowe z socjologii pozwalają na zdobycie wiedzy w zakresie: teorii socjologicznych i socjologii późnej nowoczesności; socjologii kultury, wartości, postaw i stylów życia; socjologii mediów i komunikacji społecznej; socjologii migracji i zarządzania procesami międzykulturowymi; socjologii miasta, procesów urbanizacyjnych i marketingu terytorialnego; socjologii organizacji i zarządzania; makrostruktur społecznych; elit społecznych i politycznych; psychologii społecznej i mikrosocjologii; społecznych, kulturowych i politycznych aspektów procesów globalizacyjnych; metod badań społecznych.

Studia podyplomowe z nauk o polityce pozwalają na zdobycie wiedzy w zakresie: społeczeństwa obywatelskiego; teorii stosunków międzynarodowych; międzynarodowych stosunków gospodarczych; historii gospodarczej świata; systemów demokratycznych i totalitarnych; systemów partyjnych i przywództwa politycznego; klasycznych i współczesnych ideologii politycznych; studiów europejskich; studiów regionalnych (Europa Środkowo-Wschodnia, Niemcy, kraje byłego ZSRR, Azja Wschodnia i region Pacyfiku, Ameryka Północna i Ameryka Południowa); najnowszej historii politycznej Polski i świata; filozofii politycznej.

 

Atuty:

  • dostosujesz naukę do swoich możliwości zawodowych i osobistych – studia opierają się na indywidualnym toku nauczania;
  • studia otwierają Ci drogę do kariery naukowej niezależnie od tego, kiedy uzyskałeś dyplom magistra – po 4 semestrach nauki otrzymasz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie socjologii lub nauk o polityce, co otwiera Ci drogę do kontynuowania prac nad rozprawą doktorską i otwarcia przewodu doktorskiego;
  • masz możliwość uzyskać doktorat w ISP PAN lub Collegium Civitas;
  • będziesz mieć dostęp do oferty zajęć w Collegium Civitas w języku polskim.

 

Dla kogo:
Studia są przeznaczone dla wszystkich osób, które pragną uzyskać stopień doktora nauk społecznych w zakresie socjologii lub nauk o polityce.
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Jej przedmiotem jest tematyka, którą chcesz pogłębić i w ramach której chcesz prowadzić własne poszukiwania badawcze.
 

Lokalizacja:
Zajęcia odbywają się w siedzibie Collegium Civitas w Pałacu Kultury i Nauki.
 

Więcej informacji:
Zapraszamy na stronę Instytutu Studiów Politycznych PAN – http://isppan.waw.pl/studia/
Instytut Studiów Politycznych
Polskiej Akademii Nauk
Polna 18/20
00-625 Warszawa
Tel. + 48 22 825 52 21
Fax: + 48 22 825 21 46
E-mail: politic@isppan.waw.pl
 


 

Partner

programu

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).