Studia Podyplomowe Liderów Oświaty

Udostępnij strone

Semestr
Koszt studiów BRUTTO**Termin zapłaty*
I
2656,80 zł brutto31 stycznia 2024
II2656,80 zł brutto31 sierpnia 2024
III2656,80 zł brutto31 stycznia 2025
Łączny koszt studiów7970,40 zł brutto*nie dotyczy

 

* Jeśli udział w studiach jest finansowany ze środków publicznych, słuchacz zostanie zwolniony z naliczenia podatku VAT. Wówczas koszt studiów wynosi 6480 zł netto.
** Istnieje możliwość ustalenia indywidualnego harmonogramu wpłat.

Studia są dofinansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Szkoła Ucząca Się prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

 

Opłata pokrywa:

  • opłatę za zajęcia dydaktyczne: wykłady, warsztaty, seminaria; kurs internetowy, konsultacje dotyczące wdrażania projektu zmiany w szkole; wszystkie materiały dydaktyczne,
  • koszty zakwaterowania i wyżywienia podczas wyjazdowych spotkań warsztatowych (nie dotyczy zjazdów w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie).

Uwaga!  Zakwaterowanie i wyżywienie podczas zjazdów, które odbywają się w PKiN w Warszawie, organizują i finansują sami słuchacze i słuchaczki.
 

Sposób płatności

Płatności słuchacze dokonują przelewem na wskazane poniżej konto.

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
ul. Noakowskiego 10
00-666 Warszawa

NIP: 525-17-26-659

Nr konta bankowego: Bank Zachodni WBK S.A., IX Oddział w Warszawie, 18 1090 1883 0000 0001 1276 6334 (tytuł: „Opłata za SPLO 2023/2024 imię i nazwisko słuchacza”)

 

Kontakt

Koordynatorka SPLO – Aleksandra Kluj
email: aleksandra.kluj@ceo.org.pl
https://sus.ceo.org.pl/dzialania/studia-podyplomowe-liderow-oswiaty/
tel. 22 622 00 89 wew. 112

Adres do korespondencji:
Studia Podyplomowe Liderów Oświaty
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
ul. Noakowskiego 10/1
00-666 Warszawa