Studia Podyplomowe Liderów Oświaty

Udostępnij strone

Zasady przyjęć

O przyjęciu na studia decyduje złożenie kompletu dokumentów oraz kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo w przyjęciu na studia mają dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół biorących udział w programie Szkoła Ucząca Się.

 

 1.  Wysłanie zgłoszenia do Centrum Edukacji Obywatelskiej

Zgłoszenie na studia należy przesłać poprzez Formularz: https://zapisy.ceo.org.pl/activity/923/overview

 

 1.  Decyzja

O wynikach rekrutacji na studia zostaną Państwo poinformowani drogą elektroniczną.

 

 1.   Rejestracja online w Collegium Civitas

Po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia należy wypełnić, wydrukować internetowy formularz rekrutacyjny dostępny online pod adresem: https://rekrutacja.civitas.edu.pl/default.aspx

 

 1.  Skompletowanie dokumentów

Prosimy o skompletowanie poniższych dokumentów:

 • wydruk formularza-wniosku ze strony https://rekrutacja.civitas.edu.pl/default.aspx
 • oryginał lub odpis lub kopię potwierdzoną notarialnie dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • dwa podpisane egzemplarze umowy pomiędzy Słuchaczem a Centrum Edukacji Obywatelskiej, którą osoby przyjęte otrzymają pocztą elektroniczną.

 

 1.  Złożenie dokumentów
  Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Centrum Edukacji Obywatelskiej osobiście, przez osoby trzecie lub za pośrednictwem poczty. Wysyłając dokumenty pocztą, należy pamiętać o dołączeniu wszystkich wymaganych dokumentów.

  Adres do wysyłki:

  Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
  Studia Podyplomowe Liderów Oświaty
  ul. Noakowskiego 10/1
  00-666 Warszawa 

 

Kontakt

Koordynatorka SPLO – Aleksandra Kluj
email: aleksandra.kluj@ceo.org.pl
https://sus.ceo.org.pl/dzialania/studia-podyplomowe-liderow-oswiaty/
tel. 22 622 00 89 wew. 112

Adres do korespondencji:
Studia Podyplomowe Liderów Oświaty
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
ul. Noakowskiego 10/1
00-666 Warszawa