Sztuka nowoczesna. Dialogi i pogranicza

Udostępnij strone

Program

Program studiów* obejmuje 180 godzin dydaktycznych realizowanych przez dwa semestry w trybie niestacjonarnym, w tym dwa dwudniowe pobyty studyjne: we Wrocławiu i Poznaniu (łącznie 36 godzin).

Ramowy program Studiów*:

Program studiów podyplomowych Sztuka nowoczesna. Dialogi i pogranicza zakłada umiejętne połączenie teorii i praktyki interpretacyjnej, na które składają się: prezentacja perspektyw teoretycznych, terminologii oraz ujęć metodologicznych wraz z przeglądem głównych nurtów sztuki XX i XXI (moduł Słownik sztuki nowoczesnej), charakterystyka podstaw filozoficznych, form dyskursywnych, wyrażających zwroty kulturowe i artystyczne oraz główne zjawiska sztuki od początku XX stulecia do dziś (moduł Procesy w sztuce XX i XXI wieku), studia przypadków, pozwalające na pogłębioną analizę wybranych przykładów aktywności twórczej w obszarach architektury, malarstwa, rzeźby, a także nowych mediów sztuki, designu, mody czy też prezentacji dokonań i metod twórczych wybranych artystek i/lub artystów współczesnych.
 
Wiedzę zdobywaną podczas wykładów i w toku pracy własnej słuchaczy uzupełniamy o podróże studyjne, których zadaniem jest doskonalenie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce interpretacyjnej świadomego uczestnika współczesnego życia artystycznego i kulturalnego.

1. Słownik sztuki nowoczesnej (44 godz.)

 • główne nurty sztuki XX i XXI wieku
 • perspektywy teoretyczne sztuki nowoczesnej
 • terminologia nowoczesności i ponowoczesności
 • zarys historii sztuki nowoczesnej po II wojnie światowej

2. Procesy w sztuce XX i XXI wieku (50 godz.)

 • na progu nowoczesności
 • wiek XX – wiek awangardy
 • sztuka wobec totalitaryzmu i wojny
 • dyskursy wykluczonych
 • perspektywa postkolonialna
 • sztuka a polityka

3. Studium przypadku (50 godz.)

 • wybrane problemy architektury, malarstwa i rzeźby
 • performatywny wymiar sztuki
 • przypadki fotografii i film awangardowy
 • współczesne wystawiennictwo
 • ciało i zmysły w sztuce
 • pracownie artystek i artystów
 • sztuka i kultura wizualna USA
 • sztuka najnowsza

4. Podróże studyjne (36 godz.)

 • Wrocław
 • Łódź

*Program może ulec niewielkim zmianom.

 

Zasady realizacji studiów:

 • Wykłady porządkujące problematykę teorii i terminologii związanej z zakresem programowym studiów.
 • Wykłady problemowe poświęcone wybranym zagadnieniom sztuki nowoczesnej (studia przypadku).
 • Podróże studyjne do Poznania i Wrocławia (w tym m.in. wizyty kuratorskie w galeriach sztuki i muzeach). Obowiązują odrębne zasady organizacji zajęć terenowych, tj. wejścia do muzeów i galerii sztuki organizowane przez Uczelnię; noclegi, wyżywienie i dojazd we własnym zakresie.
 • Lektura własna słuchaczy.
 • Fakultatywnie, po spełnieniu odrębnych warunków kuratorskie podróże studyjne do Berlina i/lub Rzymu i/lub Mediolanu.

 

Forma zaliczenia studiów podyplomowych

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów;
 • test końcowy.

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Collegium Civitas.

Harmonogram i organizacja zajęć

Organizacja zajęć*

Zajęcia będą realizowane niestacjonarnie – w siedzibie Uczelni oraz wyjazdowo.
 

Terminy* zjazdów w r. ak. 2024/2025
 
semestr zimowy:

 • październik: 19-20;
 • listopad: 16-17; 30.11-01.12;
 • grudzień: 14-15;
 • styczeń: 18-19;

 
semestr letni

 • marzec: 01-02; 29-30;
 • kwiecień: 12-13;
 • maj: 17-18;
 • czerwiec: 21-22.

 

*organizacja i terminy zjazdów mogą ulec nieznacznym zmianom
 

Godziny zajęć:*

 • Sobota: 9.00-18.00
 • Niedziela: 9.00-16:15

*godziny mogą ulec przesunięciom

 

REKRUTACJA ONLINE

Kontakt

Biuro Rekrutacji Collegium Civitas

tel.: +48 503 442 487
email: podyplomowe.rekrutacja@civitas.edu.pl
pok. 1211, 12 piętro
Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa