MBA Zarządzanie spółdzielniami przyszłości

Udostępnij strone

Program

Program studiów* obejmuje 200 godzin dydaktycznych, realizowanych przez dwa semestry w trybie niestacjonarnym (zajęcia online oraz w siedzibie uczelni).


Ramowy program Studiów:*

 

Program blokowy:

Semestr I:

BLOK I – Transformacja cyfrowa
W ramach bloku zrealizowane zostaną przedmioty:

 • Globalne trendy technologiczne (wykład)

o Panorama upowszechniania ICT na świecie i w Polsce
o Prognozy rozwoju cyfryzacji w drugiej dekadzie XXI w.
o Suwerenność technologiczna jako cel polityki publicznej

 • Wyzwania społeczeństwa i gospodarki informacyjnej (warsztat)

o Wpływ platform i mediów społecznościowych na społeczeństwo
o Skutki „kapitalizmu sieci” dla gospodarek lokalnych
o Pilotażowe rozwiązania i inne działania naprawcze

 

BLOK II – Lokalna odporność i jakość życia
W ramach bloku zrealizowane zostaną przedmioty:

 • Samorząd odporny na kryzysy (wykład)

o Innowacja jako usługa publiczna
o „Wychylanie w przyszłość” – metoda protopii
o Modele budowy wspólnego majątku i miejskiej odporności

 • Współtworzenie wysokiej jakości życia (warsztat)

o Funkcjonowanie wspólnot w przestrzeni lokalnej
o Zmiany w potrzebach i partycypacji społecznej mieszkańców i mieszkanek

Blok III – Spółdzielczość jako idea, historia i praktyka
W ramach bloku zrealizowane zostaną przedmioty:

 • Ruch spółdzielczy w przeszłości i obecnie (wykład)

o Historia polskiego ruchu spółdzielczego
o Spółdzielnie w III RP – uśpiony potencjał
o Kooperatywizm i nowa spółdzielczość (energetyczna, cyfrowa)

 • Spółdzielczość jako model rozwojowy (warsztat)

o Ekonomiczne i prawne aspekty formy spółdzielczej
o Wdrażanie spółdzielni w praktyce

 

Semestr II:
Blok IV – Projektowanie modeli biznesowych
W ramach bloku zrealizowane zostaną przedmioty:

 • Narzędzia i schematy kognitywne (warsztaty)

o Praca z metodą Double Diamond (pierwowzór design thinking)
o Zarządzania turkusowe i agile w praktyce

 • Model biznesowy nowych technologii

o Metoda lean startup: korzyści i ograniczenia
o Strategie budowania przychodów
o Lejek marketingowy i docieranie do klienta

 

Blok V – Animacja społeczności i działanie lokalne
W ramach bloku zrealizowane zostaną przedmioty:

 • Budowanie instytucji dobra wspólnego

o Wymiary kapitału społecznego i lokalnych zasobów
o Projektowanie nowych instytucji

 • Włączanie i partycypacja społeczna

o Skuteczne prowadzenie konsultacji społecznych
o Praktyka angażowania ludzi w proces zmiany
o Animacja pracy w grupie z użyciem kanw

 

Blok VI – Ekonomia społeczna i finansowanie zmiany
W ramach bloku zrealizowane zostaną przedmioty:

 • Ekosystemy wzmacniające zmianę (wykład)

o Wprowadzenie do ekonomii społecznej: definicje, wartości, cele,
o Omówienie polskich, europejskich i światowych organizacji spółdzielczych,
o Inkubacja, akceleracja, laboratoria i inne instytucje innowacyjne,\ Krajowe instytucje ekonomii społecznej (OWES, LGD itd) w kontekście partnerstwa i realizacji projektów.

 • Finansowanie projektów rozwojowych (warsztat)

o Korzystanie z polskich i europejskich źródła finansowania działań rozwojowych,
o Przygotowywanie projektów rozwojowych z uwzględnieniem specyfiki nowych technologii.

 

*Program może ulec niewielkim zmianom.

 

Zasady realizacji studiów:

 • wykłady z elementami konwersacji;
 • zajęcia warsztatowe, opierające się na pracy grupowej lub własnej;
 • studia przypadków spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych prowadzonych przez wykładowców – analiza sukcesów i błędów, adaptacja do własnej sytuacji przez słuchaczy;
 • jeden wyjazd studyjny na koniec I lub II semestru do miasta partnerskiego CoopTech Hub na dwudniowe zajęcia ze studium przypadku;
 • projekt: opracowanie strategii (formy, celów, planu biznesowego) dla projektowanej spółdzielni np. spółdzielni rozwojowej, cyfrowej, energetycznej lub innej.

 

Forma zaliczenia studiów podyplomowych

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • zaliczenie modułów objętych programem studiów;
 • prezentacja strategii projektowanej spółdzielni.

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Collegium Civitas.

Harmonogram

Organizacja zajęć*

Zajęcia w siedzibie uczelni – sobota/niedziela.

Czas trwania: 2 semestry
Terminy* zjazdów:

semestr letni 2023/2024:

 • marzec: 23-24;
 • kwiecień: 13-14; 27-28;/li>
 • maj: 11-12;
 • czerwiec: 01-02; 15-16.

semestr zimowy 2024/2025:

 • październik:19-20
 • listopad: 16-17, 30
 • grudzień: 1, 14-15
 • styczeń: 18-19
 • luty: 15-16

*organizacja i terminy zjazdów mogą ulec nieznacznym zmianom
Godziny zajęć:*

 • Sobota: 9.00-17.00
 • Niedziela: 9.00-17.00

*godziny mogą ulec przesunięciom

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki