JESIEŃ Leszek, dr hab., prof. CC

Udostępnij strone

Politolog, wykładowca w Collegium Civitas.

Jego naukowe zainteresowania obejmują instytucje, polityki i ewolucję Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim jej politykę energetyczną.

Był współpracownikiem Jana Kułakowskiego, pełnomocnika Rządu RP ds. negocjacji Polski z Unią Europejską, ministra Piotra Woźniaka, a także doradcą premiera Kazimierza Marcinkiewicza.

W 2006 roku zajmował stanowisko sekretarza stanu w KPRM w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego. Po odejściu z funkcji ministerialnej rozpoczął pracę w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, gdzie został koordynatorem programu ds. Unii Europejskiej.

Zasiadał w Polsko-Rosyjskiej Grupie do Spraw Trudnych, a od 2016 roku przewodniczy radzie nadzorczej PSE Innowacje.

Jego publikacje to między innymi: „New Electricity and New Cars. The Future of the European Energy Doctrine” (2016), „Prezydencja Unii Europejskiej. Zinstytucjonalizowana procedura przywództwa politycznego” (2011, 2013), „20 Years after the collapse of communism: expectations, achievements and disillusions of 1989” (2011), „Kontynuacja i zmiana. Polityki europejskie wybranych państw członkowskich UE” (2008, 2012) oraz „The EU policies in the ma king” (2010).