Kurs języka polskiego dla kandydatów na studia z programem pomostowym w j. ukraińskim

Udostępnij strone

KURS JĘZYKA POLSKIEGO WYŁĄCZNIE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA Z ROCZNYM PROGRAMEM POMOSTOWYM W JĘZYKU UKRAIŃSKIM W COLLEGIUM CIVITAS.

Warunkiem przyjęcia na kurs jest złożenie aplikacji na studia z rocznym programem pomostowym w języku ukraińskim!

 

Celem kursu jest osiągnięcie przez uczestnika poziomu A1 znajomości języka polskiego.

Kursanci, którzy zaliczą test końcowy i będą mieli mniej niż 3 nieobecności na zajęciach, otrzymają zaświadczenie ukończenia 120 godzinnego kursu na poziomie A1.
To zaświadczenie będzie dokumentem poświadczającym o znajomości języka polskiego na poziomie wystarczającym do podjęcia studiów z rocznym programem pomostowym w języku ukraińskim w Collegium Civitas.

 

PROGRAM KURSU

W czasie kursu słuchacze nauczą się przede wszystkim podstaw języka polskiego, poznają zagadnienia z gramatyki, słownictwo oraz najpotrzebniejsze zwroty. Dzięki temu uzyskają możliwość porozumiewania się na poziomie podstawowym w mowie i w piśmie z użytkownikami języka polskiego w różnych sferach życia

Słuchać będzie umiał porozumiewać się w prostych sytuacjach dnia codziennego: przedstawić się, zadać proste pytanie i odpowiedzieć na nie. Będzie stosował podstawowe zwroty grzecznościowe, potrafił wyrazić nieskomplikowaną prośbę, życzenie, zwrócić się o pomoc. W prosty sposób będzie w stanie opowiedzieć o sobie, swoich zainteresowaniach, wolnym czasie, rodzinie, mieszkaniu, zakupach.

Gramatyka:
• liczba i rodzaj gramatyczny;
• czasownik w bezokoliczniku;
• przymiotniki i przysłówki;
• liczebniki;
• przyimki;
• zaimki osobowe;
• czas teraźniejszy, przeszły i przyszły.

Zakres tematyczny:
• Człowiek: przedstawianie się, nawiązywanie kontaktu, podawanie: adresu, wieku, miejsca urodzenia, określanie cech osób, opis wyglądu;
• rodzina i kontakty społeczne: członkowie rodziny, kontakty w szkole / pracy;
• jedzenie i picie: posiłki, dania, napoje;
• zakupy i usługi: sklepy, artykuły spożywcze, miary i wagi, ilości, pieniądze;
• spędzanie wolnego czasu: zainteresowania, hobby, wolny czas;
• życie codzienne: rutyna dnia codziennego, pory dnia, przedmioty codziennego użytku;
• mieszkanie/dom: rodzaje pomieszczeń, podstawowe wyposażenieю, meble;
• powitanie, pożegnanie.

 

Warunkiem przyjęcia na kurs jest złożenie aplikacji na studia z rocznym programem pomostowym w języku ukraińskim!
Wymagane jest zamieszczenie skanów dokumentów w systemie rekrutacyjnym oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

Kurs oferowany jest w dwu wersjach do wyboru:
– wersji stacjonarnej – zajęcia realizowane są w siedzibie Collegium Civitas;
– wersji online – zajęcia realizowane wyłącznie e-learningowo.

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

Kurs trwa 6 tygodni od 7 sierpnia do 20 września – razem 120h dydaktycznych.

Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku.

Koszt kursu: 2600 zł.

Kursanci, którzy zaliczą test końcowy i będą mieli mniej niż 3 nieobecności na zajęciach, otrzymają zaświadczenie ukończenia 120 godzinnego kursu na poziomie A1.

 

REKRUTACJA NA KURS:

Najpierw zarejestruj się na studia z rocznym programem pomostowym w języku ukraińskim, dopiero później zarejestruj się na kurs języka polskiego!

Jeśli nie jesteś kandydatem na studia z rocznym programem pomostowym w języku ukraińskim, nie zostaniesz przyjęty na kurs.

 1. Rejestracja on-line.
  Wypełnij, wydrukuj oraz podpisz internetowy formularz rekrutacyjny dostępny online pod adresem: rekrutacja.civitas.edu.plŚcieżka wyboru kursu: Rozpocznij rejestrację -> Kursy warsztaty szkolenia -> kierunek (nazwa wybranego kursu)
  Zwróć uwagę, aby dane osobowe były takie same jak w paszporcie
 2. Dokonaj opłaty za kurs.
 3. Prześlij podpisany formularz, podpisane umowy oraz potwierdzenie opłaty za kurs na adres Działu Rekrutacji Collegium Civitas
 4. Potwierdzenie otrzymania aplikacji na kurs. Po dostarczeniu dokumentów, Dział Rekrutacji poinformuje Cię o otrzymaniu Twojego zgłoszenia na kurs drogą mailową oraz na stronie serwisu rekrutacyjnego.
 5. Decyzja i zaproszenie na kurs.
  Po potwierdzeniu utworzenia grupy drogą elektroniczną zostaniesz poinformowany o wynikach rekrutacji.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Skan podpisanego wydruku formularza-wniosku o przyjęcie na kurs
 2. Dowód wniesienia opłaty za kurs.

Dane do przelewu opłaty za kurs:

Dane właściciela konta: Collegium Civitas
adres właściciela konta: plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
Nazwa banku: Alior Bank SA
numer rachunku: 95 2490 0005 0000 4600 1851 0196
tytuł przelewu: imię i nazwisko, numer kandydata
SWIFT: ALBPPLPW
IBAN: PL95 2490 0005 0000 4600 1851 0196

Tytuł przelewu: Imię Nazwisko rodzaj kursu

Termin wpłaty opłaty za kurs:
W ciągu 5 dni od daty wypełnienia formularza rekrutacyjnego na kurs.

 

Kontakt:

Dział Rekrutacji Collegium Civitas
e-mail: ukraina.rekrutacja@civitas.edu.pl

 

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).