Nagrody i wyróżnienia

Udostępnij strone

Collegium Civitas to wielodyscyplinarna i wielokulturowa, nowoczesna uczelnia ceniona przez pracodawców i środowiska biznesowe. O wysokim poziomie nauczania, wyspecjalizowanej kadrze, komfortowych warunkach i przyjaznej atmosferze świadczą zarówno liczne nagrody i wyróżnienia przyznane przez instytucje państwowe, jak i czołowe miejsca w rankingach szkół wyższych.

Rankingi 2022

 • 2. miejsce w rankingu ELA oceniającym zarobki absolwentów kierunku socjologia wśród wszystkich uczelni w Polsce
 • 1. miejsce w rankingu kierunków studiów uczelni niepublicznych PERSPEKTYWY 2022 dla kierunku Socjologia w Collegium Civitas
 • 3. miejsce Collegium Civitas w kategorii „Prestiż” w rankingu uczelni niepublicznych w całej Polsce PERSPEKTYWY 2022
 • 5. miejsce Collegium Civitas w kategorii „Absolwenci na rynku pracy” w rankingu uczelni niepublicznych w całej Polsce PERSPEKTYWY 2022
 • 4. miejsce w rankingu kierunków studiów uczelni niepublicznych PERSPEKTYWY 2022 dla kierunku Stosunki międzynarodowe w Collegium Civitas
 • 5. miejsce Collegium Civitas w kategorii „Umiędzynarodowienie” w rankingu PERSPEKTYWY 2022 wśród wszystkich uczelni w Polsce
 • 8. miejsce Collegium Civitas w rankingu najlepszych uczelni niepublicznych PERSPEKTYWY 2022

Rankingi 2021

 • 1. miejsce w rankingu ELA oceniającym zarobki absolwentów kierunku stosunki międzynarodowe wśród wszystkich uczelni w Polsce
 • 2. miejsce w rankingu ELA oceniającym zarobki absolwentów kierunku socjologia wśród wszystkich uczelni niepublicznych w Polsce
 • 1. miejsce w rankingu kierunków studiów uczelni niepublicznych PERSPEKTYWY 2021 dla kierunku Socjologia w Collegium Civitas
 • 3. miejsce Collegium Civitas w kategorii „Prestiż” w rankingu uczelni niepublicznych w całej Polsce PERSPEKTYWY 2021
 • 3. miejsce Collegium Civitas w kategorii „Absolwenci na rynku pracy” w rankingu uczelni niepublicznych w całej Polsce PERSPEKTYWY 2021
 • 4. miejsce w rankingu kierunków studiów uczelni niepublicznych PERSPEKTYWY 2021 dla kierunku Stosunki międzynarodowe w Collegium Civitas
 • 5. miejsce Collegium Civitas w kategorii „Umiędzynarodowienie” w rankingu PERSPEKTYWY 2021 wśród wszystkich uczelni w Polsce
 • 7. miejsce Collegium Civitas w rankingu najlepszych uczelni niepublicznych PERSPEKTYWY 2021

Rankingi 2020

 • 1. miejsce w rankingu ELA oceniającym zarobki absolwentów kierunku socjologia wśród wszystkich uczelni niepublicznych w Polsce
 • 1. miejsce w rankingu ELA oceniającym zarobki absolwentów kierunku stosunki międzynarodowe wśród wszystkich uczelni w Polsce
 • 1. miejsce w rankingu kierunków studiów uczelni niepublicznych PERSPEKTYWY 2020 dla kierunku Socjologia w Collegium Civitas
 • 3. miejsce w rankingu kierunków studiów uczelni niepublicznych PERSPEKTYWY 2020 dla kierunku Stosunki międzynarodowe w Collegium Civitas
 • 3. miejsce Collegium Civitas w kategorii „Prestiż” w rankingu uczelni niepublicznych w całej Polsce PERSPEKTYWY 2020
 • 5. miejsce w rankingu Umiędzynarodowienia studiów PERSPEKTYWY 2020 wśród wszystkich uczelni w Polsce
 • 8. miejsce Collegium Civitas w rankingu najlepszych uczelni niepublicznych PERSPEKTYWY 2020

 

Rankingi 2019

 • 3. miejsce wśród najbardziej umiędzynarodowionych niepublicznych uczelni w Polsce – według rankingu „Perspektywy”
 • 6. miejsce wśród niepublicznych uczelni w kraju – według rankingu „Perspektywy”
 • 1. miejsce w rankingu ELA oceniającym zarobki absolwentów kierunku socjologia wśród wszystkich uczelni w Polsce
 • 3. miejsce w rankingu ELA oceniającym zarobki absolwentów kierunku stosunki międzynarodowe wśród wszystkich uczelni w Polsce

 

Wcześniejsze rankingi

2018

Rankingi 2018

 • 1. miejsce dla kierunków socjologia i stosunki międzynarodowe według rankingu „Perspektywy”
 • W czołówce najbardziej umiędzynarodowionych uczelni w Polsce – według rankingu „Perspektywy” – 3. miejsce
 • 1. miejsce w rankingu ELA oceniającym zarobki absolwentów kierunku stosunki międzynarodowe wśród wszystkich uczelni w Polsce
 • 3. miejsce w rankingu ELA oceniającym zarobki absolwentów kierunku socjologia wśród wszystkich uczelni w Polsce
 • 7. miejsce wśród niepublicznych uczelni w kraju – według rankingu „Perspektywy”

 

2017

 • 1. miejsce dla kierunków socjologia i stosunki międzynarodowe według rankingu „Perspektywy”
 • 3. miejsce w rankingu szkół wyższych w kategorii „umiędzynarodowienie” oraz 6. wśród wszystkich niepublicznych uczelni w kraju – według rankingu „Perspektywy”
 • 1. miejsce pod względem rozpoznawalności marki oraz atmosfery medialnej wokół uczelni w ogólnopolskim rankingu niepublicznych uczelni magisterskich Premium Brand 2017

2016

 • 2. miejsce dla kierunków socjologia oraz stosunki międzynarodowe według rankingu „Perspektywy”
 • 3. miejsce dla kierunku dziennikarstwo i nowe media według rankingu „Perspektywy”
 • 3. miejsce w rankingu szkół wyższych w kategorii „umiędzynarodowienie” oraz 7. wśród wszystkich niepublicznych uczelni w kraju według rankingu „Perspektywy”

2015

 • 1. miejsce dla kierunku dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe i politologia według rankingu „Perspektywy” i Dziennika „Gazeta Prawna”
 • 2. miejsce dla kierunku socjologia według rankingu „Perspektywy” i Dziennika „Gazeta Prawna”
 • 3. miejsce w rankingu szkół wyższych w kategorii „umiędzynarodowienie” oraz 6. wśród wszystkich niepublicznych uczelni w kraju – według rankingu „Perspektywy” i Dziennika „Gazeta Prawna”

2014

 • 7. miejsce w rankingu pracodawców oceniających szkoły wyższe pod kątem przygotowania do pracy – według tygodnika „Wprost”

Wyróżnienie zostało przyznane za merytoryczne i praktyczne przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy. Badanie kwestionariuszowe zostało przeprowadzone wśród prezesów, wiceprezesów, szefów działów HR i kadry kierowniczej w 500 największych pod względem przychodów polskich firmach.

2013

 • 2. miejsce dla kierunku socjologia – według rankingu „Perspektywy”
 • 5. miejsce w rankingu niepublicznych uczelni magisterskich – według rankingu „Perspektywy”

2012

 • 1. miejsce w rankingu szkół wyższych – według tygodnika „Wprost” Uczelnia najlepiej – spośród uczelni niepublicznych – dba o studentów, wysoki poziom świadczonych usług i zapewnia absolwentom dobry start na rynku pracy.
 • 2. miejsce – niepubliczna uczelnia w zestawieniu najlepszych uniwersytetów publicznych i niepublicznych z całej Polski – według tygodnika „Wprost”
 • 6. miejsce w rankingu niepublicznych uczelni magisterskich – według rankingu „Perspektywy”

2011

 • 2. miejsce w rankingu szkół wyższych – według tygodnika „Wprost”
 • 1. miejsce – niepubliczna uczelnia w zestawieniu najlepszych uniwersytetów publicznych i niepublicznych z całej Polski – według rankingu „Perspektyw” i  „Rzeczpospolitej”
 • 3. niepubliczna uczelnia w zestawieniu kierunków społecznych – według rankingu „Perspektyw” i  „Rzeczpospolitej”

 

Akredytacje i wyróżnienia uczelni

 • Certyfikat Journey to Changemaker przyznany Collegium Civitas przez międzynarodową organizację Ashoka. Collegium Civitas jako druga uczelnia w Polsce dołączyło do największej sieci przedsiębiorczych oraz zaangażowanych społecznie uczelni, zrzeszającej ponad 65 jednostek naukowych i edukacyjnych z całego świata
 • Certyfikat „Studia z przyszłością” przyznany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego dla specjalności Marketing internetowy i e-commerce oraz studiów podyplomowych Neuromanagement.
 • Certyfikat nadzwyczajny – Lider jakości kształcenia – przyznany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.
 • Pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej wszystkich kierunków studiów
 • Prestiżowe wyróżnienie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (kategoria A w latach 2010-2017) – potencjał badawczy i naukowy
 • Dziennikarstwo i nowe media jako najlepszy kierunek praktyczny w konkursie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Studia podyplomowe „Bezpieczeństwo energetyczne” jako najlepszy kierunek kształcący fachowców w konkursie tygodnika „Gazeta Finansowa” 2014
 • „Uczelnia Liderów” według Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego 2010–2016 – Collegium Civitas kształci absolwentów zgodnie z potrzebami rynku pracy, wyróżnia się innowacyjnym podejściem do nauczania i nowoczesnością oferty dydaktycznej
 • Pierwsza nagroda w konkursie Genius Universitatis 2019 na kreatywną kampanię rekrutacyjną szkoły wyższej w kategorii reklama prasowa dla kampanii promocyjnej Collegium Civitas

 

Wyróżnienia i nagrody kadry akademickiej 2018-2019

 • prof. dr hab. Jadwiga Koralewicz członkiem Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, czerwiec 2019
 • Katarzyna A. Przybyła powołana do Zespołu Języka Prawnego Rady Języka Polskiego, czerwiec 2019
 • prof. Krzysztof Zanussi uhonorowany Platynowymi Lwami za całokształt twórczości, maj 2019
 • Nagroda Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN dla prof. Małgorzaty Baran, maj 2019
 • prof. Krzysztof Zanussi nagrodzony Orłem za Osiągnięcia Życia – nagrodą Polskiej Polskiej Akademii Filmowej, marzec 2019
 • prof. Rafał Pankowski uhonorowany Nagrodą Praw Człowieka im. Paula Ehrlicha i Gunthera K. Schwerina, luty 2019
 • red. Grzegorz Sroczyński laureatem głównej Nagrody im. Bolesława Prusa Stowarzyszenia Dziennikarzy RP – statuetka Złotego Prusa za całokształt osiągnięć dziennikarskich, styczeń 2019
 • red. Rafał Woś laureatem głównej Nagrody im. Bolesława Prusa Stowarzyszenia Dziennikarzy RP – statuetka Zielonego Prusa dla młodego dziennikarza do 35 roku życia.
 • prof. Andrzej Friszke laureatem Nagrody im. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitne dzieło naukowe z zakresu nauk humanistycznych, grudzień 2018.
 • dr hab. Jan Skórzyński laureatem wyróżnienia Australijskiej Fundacji Polcul im. Jerzego Bonieckiego za twórczość kulturalną dotyczącą budowania społeczeństwa obywatelskiego, pluralizmu i demokracji we współczesnej Polsce, październik 2018.
 • red. Joanna Szczęsna laureatką nagrody Peryklesa przyznawanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Demokracji, wrzesień 2018.
 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wysokiej jakości dorobek naukowy dla dr Magdaleny El Ghamari, marzec 2018.
 • prof. Jadwiga Koralewicz, prezydent Collegium Civitas została członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, luty 2018.

Wcześniejsze nagrody

 • Cezary Łazarewicz laureatem nagrody NIKE 2017, październik 2017.
 • Wyróżnienia Fundacji POLCUL dla red. Jacka Żakowskiej i prof. dr hab. Rafała Pankowskiego, październik 2017.
 • Odznaka Honorowa Rzecznika Praw Obywatelskich przyznana prof. dr hab. Rafałowi Pankowskiemu, wrzesień 2017.
 • Marshall Memorial Fellowship przyznane przez the German Marshall Fund of the United States Katarzynie A. Przybyle – wykładowczyni i ekspertce Collegium Civitas, wrzesień 2017.
 • Tytuł Honorowego Obywatela m.st. Warszawy dla sędziego Wiesława Johanna, wieloletniego wykładowcy, pełnomocnika Rektora i członka Senatu Collegium Civitas, lipiec 2017 r.
 • Odznaczenie od Światowego Związku Żołnierzy AK dla Mariusa Gudonisa – doktoranta i współpracownika Collegium Civitas – za współpracę przy stworzenie nowatorskiej gry miejskiej dot. Miejsc Pamięci Armii Krajowej, styczeń 2017.
 • Dr Kamil Zubelewicz, prorektor ds. dydaktycznych Collegium Civitas nowym członkiem Rady Polityki Pieniężnej – luty 2016 r.
 • Nagroda Historyczna im. Kazimierza Moczarskiego za książkę „Warszawa 1944. Tragiczne powstanie” dla prof. Alexandry Richie, grudzień 2105 r.
 • Nagroda im. dr. Pawła Stępki dla dra Davida Kalisza za rozprawę doktorską z dziedziny mediów elektronicznych „Strategie konkurencji. Przypadek rynku telewizyjnego w Polsce”, czerwiec 2015 r.
 • 3 SuperWiktory dla wykładowców Collegium Civitas: Jacka Żakowskiego, Juliusza Brauna i Krzysztofa Zanussiego – nagrody przyznane podczas gali Wiktorów w marcu 2015 r.
 • Europejski Medal Tolerancji dla dra Rafała Pankowskiego, marzec 2015 r.
 • Grant Komisji Europejskiej „Jean Monnet Chair” 2013 dla dr Kerry Longhurst – Collegium Civitas jako jedna z dwóch najlepszych instytucji w Polsce
 • Prezydent Collegium Civitas – prof. Jadwiga Koralewicz przedstawicielem Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrightadecyzja  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2012 r.
 • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski dla Rektora Collegium Civitas – prof. dr hab. Edmunda Wnuk-Lipińskiego – decyzja Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, 2011 r. (wybitne zasługi w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i społecznej,   popularyzowanie nauki w Polsce)
 • Złoty Krzyż Zasługi dla prof. Bogdana Macha i prof. Tomasza Stryjka – decyzja Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, 2010 r. (działalność na rzecz rozwoju nauki i osiągnięcia w pracy dydaktycznej)
 • Tytuł Europejczyka Roku dla red. Jacka Żakowskiego – konkurs miesięcznika „Monitor Unii Europejskiej”, 2008 r.
 • Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski dla sędziego Wiesława Johanna – decyzja Prezydenta RP – Lecha Kaczyńskiego, 2008 r., (wybitne zasługi dla niepodległości Polski i praca na jej rzecz)
 • Prezydent Collegium Civitas, prof. Jadwiga Koralewicz w Loży Kobiet Wybitnych Europejskiego Forum Właścicielek Firm, 2007 r.  (promowanie pozytywnego wzorca osobowościowego współczesnej kobiety sukcesu)
 • dr hab. Andrzej Paczkowski „Najlepszym Nauczycielem Akademickim” – nagroda Prezydenta m. st. Warszawy, 2003 r.
 • dr hab. Tadeusz Gadacz „Najlepszym Nauczycielem Akademickim” –nagroda Prezydenta m. st. Warszawy, 2002 r.
 • Tytuł „Philanthropos Honoris Causa” dla prof. Jadwigi Koralewicz, byłego rektora Collegium Civitas – decyzja Fundacji Młodej Polonii (bezinteresowne wspieranie działań statutowych Fundacji)
 • Jadwiga Koralewicz w Executive Council European Political Science Network jako jedna z dwóch osób reprezentujących Polskę
 • Odznaczenie Missio Reconciliationis dla prof. Eugeniusza Cezarego Króla – decyzja Ogólnopolskiego Społecznego Stowarzyszenia „Misja pojednania” (za pracę na rzecz polsko-niemieckiego pojednania)

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).