Komisja etyki ds. badań naukowych

Udostępnij strone

Komisja etyki ds. badań naukowych pełni funkcję opiniodawczą oraz doradczą w zakresie spełniania przez badania oraz projekty badawcze prowadzone w Collegium Civitas standardów etycznych w nauce. Komisja opiniuje i doradza w zakresie projektów i koncepcji badań prowadzonych m.in. w ramach:

 • prac licencjackich i magisterskich,
 • rozpraw doktorskich i habilitacyjnych,
 • prac własnych pracowników uczelni,
 • zadań statutowych,
 • grantów i dotacji pozyskanych z wewnętrznych lub zewnętrznych źródeł finansowania,

które wiążą się z ryzykiem dla zdrowia fizycznego lub psychicznego uczestników, ryzykiem naruszenia ich prywatności bądź też poniesieniem przez nich innych strat społecznych lub prawnych.

W celu zgłoszenia projektu badań lub pojedynczego zagadnienia do zaopiniowania przez Komisję należy wypełnić odpowiedni formularz wniosku o opinię Komisji etyki ds. badań naukowych Collegium Civitas (do pobrania poniżej) i przesłać go w wersji elektronicznej na adres etyka@civitas.edu.pl lub złożyć w wersji papierowej w Dziale Wsparcia Działalności Naukowej.

Skład Komisji w kadencji 2023–2027 (w kolejności alfabetycznej):

 • prof. dr hab. Marek Cichocki,
 • dr Katarzyna Kalinowska-Sinkowska – zastępczyni przewodniczącej Komisji,
 • dr Kerry Longhurst,
 • dr Agnieszka Nitza-Makowska,
 • dr hab. Natalya Ryabińska, prof. CC – przewodnicząca Komisji,
 • dr Marek Troszyński,
 • dr hab. Izabela Wagner.

Dla wnioskodawców:

Procedura składania wniosku do Komisji etyki ds. badań naukowych Collegium Civitas

Formularz wniosku o opinię Komisji etyki ds. badań naukowych Collegium Civitas

Formularz wniosku o opinię Komisji etyki ds. badań naukowych Collegium Civitas w sprawach indywidualnych

Regulamin Komisji etyki ds. badań naukowych Collegium Civitas

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).