Instytuty

Udostępnij strone


Instytuty zrzeszają etatowych pracowników akademickich Collegium Civitas, prowadzących działalność badawczą i dydaktyczną, których zainteresowania koncentrują się wokół dyscyplin naukowych najliczniej reprezentowanych na uczelni.

Członkowie instytutów angażują się w różnorodne inicjatywy badawcze i upowszechniające: uczestniczą w krajowych i międzynarodowych projektach naukowych, publikują wyniki badań naukowych w renomowanych czasopismach i wydawnictwach naukowych oraz biorą udział w konferencjach i seminariach. Ponadto prowadzą działalność ekspercką, realizując badania aplikacyjne oraz współpracując ze specjalistami i naukowcami w ramach licznych centrów badawczych, działających w strukturach Collegium Civitas.


NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).