Misja

Udostępnij strone

Misją Collegium Civitas jest tworzenie wielopokoleniowego i międzynarodowego środowiska akademickiego sprzyjającego myśleniu i działaniu poprzez kształcenie na najwyższym poziomie przyszłych liderów życia publicznego w Polsce i poza jej granicami: liderów życia społecznego, politycznego i gospodarczego, pokolenia przedsiębiorczego i kreatywnego, otwartego na wielokulturowe dziedzictwo i wyzwania współczesności, a zarazem postrzegającego świat w kategoriach prospołecznych i dobra wspólnego. Nasza uczelnia jest miejscem i centrum wymiany myśli, debaty publicznej i dyskursu światopoglądowego wynikającego z wykorzystania wiedzy i doświadczenia wybitnych reprezentantów życia akademickiego i ekspertów w zakresie nauk społecznych, politycznych, stosunków międzynarodowych i dyplomacji, bezpieczeństwa i zarządzania, nowych mediów i dziennikarstwa, kultury i sztuki.

Nasze Collegium Civitas to także wzór pewnej postawy obywatelskiej, dla której najważniejszą wartością jest poczucie wolności jednostki i wspólnoty oraz pluralizm myśli i słowa w poszukiwaniu prawdy. To przede wszystkim szacunek dla drugiego człowieka, poczytywany jako wartość podstawowa i uniwersalna, niezależna od czasu i kultury. Nasze Civitas to świat różnych odcieni, nieco na wzór tej sentencji, którą mamy zapisaną w godle: „Gradu diverso, via una” – co oznacza „Różnym krokiem, jedną drogą” – czyli zmierzanie do wspólnego celu przy poszanowaniu indywidualności i poszukiwaniu różnych dróg jego realizacji, zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności nauki i edukacji.

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).