BIELIŃSKI Jacek, dr

Udostępnij strone

Socjolog, adiunkt w Instytucie Socjologii Collegium Civitas.

Specjalizuje się w zakresie metodologii badań społecznych, badań sondażowych, analizie danych ilościowych, wartości i norm społeczeństwa polskiego, anomii, socjologii nauki. W swojej pracy naukowej koncentruje się na problematyce normatywności we współczesnych społeczeństwach liberalnych demokracji, wartości i norm polskich naukowców, legitymizacji systemów społecznych i politycznych.

Pracuje również jak adiunkt w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym, gdzie pełni rolę koordynatora metodologicznego w Laboratorium Analiz Statystycznych.

Wybrane doświadczenia badawcze: Empowering Social/Civic Skills of Elderly Women in the Multicultural Villages of the North-Eastern Poland (2008-2010, finansowane przez Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe; badacz), Normy i sieci społeczne w kulturze. Zadania publiczne w północno-wschodniej Polsce (2012, Narodowe Centrum Kultury; koordynator i badacz), Ethos of Science. Norms and Values of Academics in Poland (2015-2018, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy; koordynator projektu), Badanie Ekonomicznych Losów Absolwentów (2017-2020, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy; koordynator projektu), Marketized Mentality. Propozycja nowych wskaźników teorii anomii instytucjonalnej na poziomie mikro (2018-2019, Instytut Socjologii Collegium Civitas; lider projektu).

Wybrane publikacje i wystąpienia konferencyjne

Troszyński, M., Bieliński, J., Bukowska, X., Iwińska, K., Markowska, B., Nowicka, M., & Sałkowska, M. (2020). Czas pandemii w polskich mediach społecznościowych. Warszawa: Collegium Civitas. Retrieved from https://www.civitas.edu.pl/wp-content/uploads/2020/07/czas_pandemii_w_polskich_mediach_spolecznosciowych.pdf

Bieliński, J., & Hövermann, A. (in print). Perceived Marketization in Poland. Translating Key Concepts of Institutional Anomie Theory to the Micro Level. „European Journal of Criminology”.

Bieliński, J., & Tomczyńska, A. (2019). Etos nauki we współczesnej Polsce. „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, 1–2(53–54), 219-250.

Bieliński, J., & Tomczyńska, A. (2019). The Ethos of Science in Contemporary Poland. „Minerva”, 57(2), 151-173. doi:10.1007/s11024-018-9365-1
Bieliński, J. (2019). Mentalność urynkowiona w Polsce. 167h Polish Sociological Congress.
Bieliński, J., & Tomczyńska, A. (2018). Ethos of Science and the Marketized Mentality of Academics in Contemporary Poland. XIX ISA World Congress of Sociology. doi:10.13140/RG.2.2.30607.69285
Bieliński, J. (2018). Ożywianie Durkheima. Zapiski z notatnika badawczego, czyli Durkheim po mojemu. Seminarium Instytutu Socjologii UAM.
Bieliński, J. (2017). Political Legitimacy and Normative Disorientation in European Liberal Democracies. „Polish Sociological Review”, 3(199), 267-285.
Bieliński, J., & Hövermann, A. (2017). Modeling Institutional Anomie Theory on Individual Level as a Causal Mechanism. 13th Conference of the European Sociological Association.
Hövermann, A., & Bieliński, J. (2017). Conceptualizing Institutional Anomie Theory on the Individual Level in Poland. American Society of Criminology Meeting.
Błaszczak-Banasik, A., Kubicki, P., Bielińska, M., Bieliński, J., & Sałkowska, M. (2017). Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – zapotrzebowanie na miarę Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Analiza i zalecenia. Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich, 5.
Bieliński, J. (2016). Etos nauki w Polsce. Nauka akademicka, postakademicka, czy przemysłowa? 16th Polish Sociological Congress.
Bieliński, J. (2016). Rethinking Durkheim’s Social Regulation. Theoretical Reconstruction, Indicators and Empirical Test. 3rd ISA Forum of Sociology. doi:10.13140/RG.2.2.27869.82400
Bieliński, J. (2015). Between Anomie and Fatalism. Reconstruction and empirical test of Durkheim’s social regulation theory. 12th Conference of the European Sociological Association. doi:10.13140/RG.2.1.3317.9365
Bieliński, J. (2015). Normative Disorientation as a Cause of Low Political Legitimacy. European Social Survey Conference. doi:10.13140/RG.2.1.2666.2564
Bieliński, J. (2006). Konsens i jednorodność społeczna w procesie budowania kapitalizmu w krajach postkomunistycznych. [The Role of Consensus and Social Homogeneity in the Process of Building Capitalism in Post-communist Countries]. „Studia Socjologiczne”, 1, 89-118.
Bieliński, J. (2013). Między anomią a fatalizmem. Regulacja społeczna w Polsce w okresie zmiany systemowej. Warszawa: Zakład Wydawniczy NOMOS.
Bieliński, J. (2013). Niemożliwa tożsamość: wizerunek podmiotów „my” – „oni”. In: X. Bukowska & B. Markowska (Eds.), To oni są wszystkiemu winni. Język wrogości w polskim dyskursie politycznym (pp. 75-90). Warszawa: Wydawnictwo TRIO.
Bieliński, J., & Larkowska, M. (2011). Elementy stylów życia a struktura społeczna we współczesnej Polsce. Codzienne zachowania i strategie rynkowe. In I. Pańkow (Ed.), Meandry legitymizacji. Studia i analizy (pp. 141-166). Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
Bieliński, J., Bober, M., Sarzalska, M., & Zawistowski, J. (2008). Aktywne polityki na elastycznym rynku pracy. In M. Bukowski (Ed.), Zatrudnienie w Polsce 2007 – bezpieczeństwo na elastycznym rynku pracy. Warszawa: Instytut Badań Strukturalnych. Retrieved from http://econpapers.repec.org/RePEc:pra:mprapa:14284
Bieliński, J., Iwińska, K., & Rosińska-Kordasiewicz, A. (2007). Analiza danych jakościowych przy użyciu programów komputerowych. [Computer Assisted Qualitative Data Analysis]. ASK, 16, 89-114. Retrieved from http://hdl.handle.net/1811/69553