KASIANIUK Krzysztof, dr hab., prof. CC

Udostępnij strone

Politolog, profesor w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Collegium Civitas. Kierownik HIVE – Systems Collective Design Lab. Ukąszony przez cybernetykę i analizę systemową. Zawsze chętny do rozmowy i szukania dziury w całym.
Specjalista w zakresie metodologii badań społecznych. Jego zainteresowania teoretyczne obejmują: myślenie systemowe, w tym relację system–otoczenie; samoorganizację, synergię i emergencję; zainteresowania empiryczne zaś – parlamentaryzm i przywództwo w sferze publicznej. Twórca i prowadzący gry (serious games); współpracownik i ekspert publicznych i prywatnych instytucji badawczych.

Wybrane publikacje:
Modelowanie percepcji transformacji politycznej (2020).
Za sterami, albo dość treściwe o mniej więcej wszystkim (2018).
Gra polityczna w parlamencie. Anatomia zjawiska (2015).

ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Krzysztof_Kasianiuk
Academia https://civitas.academia.edu/KrzysztofKasianiuk