LIS Adrian, dr

Udostępnij strone

Socjolog, specjalista od współpracy w organizacjach sieciowych; kierownik specjalności „Analityka danych, Big Data i kodowanie” w Collegium Civitas.

Od zawsze zafascynowany interdyscyplinarnością – na etapie doktoratu była to mieszanka socjologii, filozofii, psychologii poznawczej, antropologii i neurologii; obecnie natomiast są to działania i refleksje z pogranicza socjologii, zarządzania, ekonomii i geografii ekonomicznej. Główny obszar jego zainteresowań badawczych (a także praktycznych ich implikacji) stanowią relacje współpracy w organizacjach sieciowych: mechanizmy nawiązywania i rozwoju relacji między podmiotami składającymi się na struktury wyższego rzędu (szczególnie klastry), zarządzanie tymi mechanizmami oraz zwiększanie ich efektywności (w formie np. konwersji kapitałów). Jego życie zawodowe od początku związane jest z różnymi odnogami sektora nauki: pracą naukowo-dydaktyczną na wyższych uczelniach, analizami i ekspertyzami prowadzonymi na zlecenie podmiotów rynkowych oraz praktycznymi aplikacjami wiedzy i doświadczeń zdobytych w eksplorowanych obszarach problemowych (obecnie współpracuje z Bałtyckim Klastrem Ekoenergetycznym).