NITZA-MAKOWSKA Agnieszka, dr

Udostępnij strone

Adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych oraz opiekunka specjalności azjatyckiej w Collegium Civitas. W roku akademickim 2018/19 prowadziła autorskie zajęcia nt. reżimów politycznych w Azji Południowej na Uniwersytecie Humboldta w Belinie. Absolwentka Collegium Civitas (studia II stopnia) oraz Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie (studia I stopnia). Stypendystka programu Socrates/Erasmus, w ramach którego studiowała stosunki międzynarodowe na Nottingham Trent University w Nottingham w Wielkiej Brytanii. Jej rozprawa doktorska „Polityczne uwarunkowania demokracji w Indiach i Pakistanie – analiza porównawcza”, obroniona w Instytucie Studiów Politycznych PAN, powstała na podstawie badań prowadzonych w Indiach i Pakistanie, wśród tamtejszych elit politycznych. W ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego odbyła miesięczną wizytę na SciencesPo w Paryżu. Laureatka konkursu NCN Miniatura 4.

Wybrane publikacje:
China-Pakistan Economic Corridor and Sustainable Development Goal Implementation in Pakistan: Fostering Sustainable Connectivity in a Fragile Context?, „Journal of Peacebuilding & Development”, SAGE Journals (2020).
Re-thinking Soft Power: China, Russia and the European Union in Central Asia, „Sprawy Międzynarodowe”, ISP PAN (2019).