PAŃKÓW Julian, dr

Udostępnij strone

Ekonomista i politolog, adiunkt w Collegium Civitas. W latach 90. członek Rady Przekształceń Własnościowych przy Prezesie Rady Ministrów RP. Współpracownik Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Fundacji Naukowej CASE (1992-2006), koordynator międzynarodowych projektów (m.in. finansowanych przez UNDP, UNCTAD, UNIDO, Aga Khan Development Network) i konsultant programów reform w krajach przechodzących transformację systemową (Rosja, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Ukraina, Gruzja, Bułgaria). W latach 1990-2004 adiunkt w Instytucie Studiów Politycznych PAN.

Zajmuje się międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi, różnymi aspektami procesu globalizacji, międzynarodową współpracą na rzecz rozwoju, negocjacjami, polityką zagraniczną Rosji.

Autor ponad 100 artykułów naukowych i rozpraw, pośród których znajdują się publikacje dotyczące negocjacji – Negocjacje jako sposób rozwiązywania konfliktów społecznych (Warszawa 1987); transformacji systemowej państw postkomunistycznych, w tym zagadnień prywatyzacji – Prywatyzacja w Federacji Rosyjskiej (Warszawa 1995), Fiscal Effects from Privatisation: Case of Bulgaria and Poland (Warszawa 2000).