STRYJEK Tomasz, dr hab., prof. CC

Udostępnij strone

Specjalności dla mediów: historia idei, historia Ukrainy, współczesne społeczeństwo i polityka Ukrainy, stosunki polsko-ukraińskie i rosyjsko-ukraińskie, ideologie narodowe i ruchy nacjonalistyczne, historiografia ukraińska, ideologie ukraińskie w XX w., interpretacje dziejów Europy Wschodniej

Historyk, politolog, doktor habilitowany w zakresie nauk o polityce, od 2008 r. wykładowca Collegium Civitas (od 2013 członek Instytutu Socjologii CC); od 1996 r. pracownik naukowy Instytutu Studiów Politycznych PAN (od 2008 r. profesor nadzwyczajny).

Specjalizuje się w badaniu historii najnowszej i współczesności Ukrainy oraz innych państw Europy Środkowej i Wschodniej.
W latach 2017-2021 kieruje polsko-ukraińskim grantem Narodowego Centrum Nauki pt.: „Kultury historyczne w procesie przemian: uzgadnianie pamięci, historii i tożsamości we współczesnej Europie Środkowej i Wschodniej” (UMO-2016/21/B/HS3/03415).

Autor ponad 50 książek i artykułów dotyczących historii i współczesności Europy Środkowej i Wschodniej.

Wybrane publikacje:
Międzynarodowe aspekty akcji „Wisła” (2020).
Współczesna Serbia i Chorwacja wobec własnej historii (2020).
Ukraina przed końcem Historii. Szkice o polityce państw wobec pamięci (2014).
Ukraińska idea narodowa okresu międzywojennego. Analiza wybranych koncepcji (2013).