Współpraca i promocja międzynarodowa

Udostępnij strone


Współpraca międzynarodowa jest jednym z kluczowych kierunków rozwoju Collegium Civitas, mającym znaczny wpływ na stopień internacjonalizacji oraz budowanie wizerunku uczelni otwartej na międzynarodowe wyzwania.

Uczelnia pozyskała środki na międzynarodowe programy kształcenia oraz międzynarodowy projekt w ramach Horyzont 2020 w konsorcjum z kilkunastoma uczelniami europejskimi z University of Manchester na czele. Umowy z najlepszymi uczelniami brytyjskimi i amerykańskimi: Anglia Ruskin University i West Virginia University oraz kazachskim Suleyman Demirel University dają naszym studentom możliwość skorzystania z programów double diploma. Od kilku lat członkowie naszej społeczności akademickiej biorą udział w szkołach letnich i wizytach studyjnych, realizowanych z wiodącymi ośrodkami amerykańskimi.

Współpraca międzynarodowa realizowana jest w oparciu o umowy interinstytucjonalne w ramach programu Erasmus+, umowy bilateralne z uczelniami zagranicznymi oraz umowy z instytucjami zagranicznymi.

Uczelnia uczestniczy w międzynarodowych programach wymiany studentów i pracowników. Ma podpisanych ponad 70 umów z partnerskimi uniwersytetami, co daje naszym studentom możliwość zrealizowania części swoich studiów za granicą lub wyjazdu na praktyki i staże do różnych krajów Europy i świata: Belgii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Kanady, Niemiec, Norwegii, Szwecji, USA, Wielkiej Brytanii czy Włoch.

Wysoki poziom umiędzynarodowienia Collegium Civitas potwierdza ranking „Perspektywy” z 2022 roku, w którym Uczelnia zajęła 5 miejsce wśród wszystkich uczelni w Polsce.

Aktualnie w Collegium Civitas studiują osoby z ponad 60 krajów świata.


NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).