Doctorates

Udostępnij strone

Open doctoral disertations

Marius Gudonis

The title of the dissertattion: The Jedwabne Controversy: Genocide Denial in Poland after the Fall of Communism

Promoter: dr hab. Rafał Pankowski, prof. CC

 

Weronika Żybura

The title of the dissertattion: Zachowania komunikacyjne kobiet polityczek: charakterystyka, uwarunkowania i konsekwencje

Promoter: dr hab. Hanna Palska, prof. CC

Consultant: dr Jacek Bieliński

 

Jacqueline Kacprzak

The title of the dissertattion: Rola wiedzy o prawach człowieka w kształtowaniu społecznych praktyk pracy. Poszanowanie praw człowieka w raportach niefinansowych wybranych polskich spółek giełdowych

Promoter: dr hab. Stanisław Mocek, prof. CC

Auxiliary Promoter: dr Barbara Markowska-Marczak

 

Dominik Kozaczka

The title of the dissertattion: Biografie zawodowe Polek z tytułem profesora w polu technonauki
(w dziedzinach medycznych, przyrodniczych, rolniczych i technicznych)

Promoter: dr hab. Stanisław Mocek, prof. CC

Auxiliary Promoter: dr Katarzyna Iwińska

 

2020

Anna Knapińska

The title of the dissertattion: Wizualne konstrukcje sytuacji społeczno-politycznej w Polsce na łamach tygodnika „Der Spiegel”. Analiza roczników 1980 – 1990

Promoter: dr hab. Hanna Palska, prof. CC

Reviewers: dr hab. Małgorzata Bieńkowska, dr hab. Joanna Wyleżałek

The date of obtaining a doctoral title: 15-12-2020

The text of the dissertation can be viewed in the Collegium Civitas Library, room 1106, Xi floor PKiN

Summary

 

2019

Aleksander Gowin

The title of the dissertattion: Wizualne konstrukcje sytuacji społeczno-politycznej w Polsce na łamach tygodnika „Der Spiegel”. Analiza roczników 1980 – 1990

Promoter: dr hab. Agnieszka Kampka

Reviewers: prof. dr hab. Marek Krajewski; prof. dr hab. Klaus Ziemer

The date of obtaining a doctoral title: 05-07-2019

The text of the dissertation can be viewed in the Collegium Civitas Library, room 1106, Xi floor PKiN

Summary

 

2008-2018

Monika Nowicka

The title of the dissertattion: Strategie adaptacyjne imigrantów: przypadek Polaków w Islandii

Promoter: dr hab. Rafał Pankowski, prof. CC

Auxiliary Promoter: dr Małgorzata Budyta-Budzyńska

Reviewers: dr hab. Lidia Pokrzycka; prof. zw. dr hab. Janusz Mucha

The date of obtaining a doctoral title: 02-06-2017

The text of the dissertation can be viewed in the Collegium Civitas Library, room 1106, Xi floor PKiN

Summary

 

Marta Łuczak

The title of the dissertattion: Modyfikacja tożsamości narodowej polskich studentów studiujących za granicą

Promoter: prof. zw. dr hab. Andrzej Szpociński

Reviewers: prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn; dr hab. Sławomir Łodziński, prof. UW

The date of obtaining a doctoral title: 30-01-2017

The text of the dissertation can be viewed in the Collegium Civitas Library, room 1106, Xi floor PKiN

Summary

 

Anna Osicka-Kajda

The title of the dissertattion: Zmiana społeczna – w kierunku nowego paradygmatu. Analiza krytyczna

Promoter: prof. zw. dr hab. Marek S. Szczepański

Reviewers: prof. dr hab. Janusz Mucha; prof. dr hab. Aleksander Manterys

The date of obtaining a doctoral title: 08-01-2014

The text of the dissertation can be viewed in the Collegium Civitas Library, room 1106, Xi floor PKiN

 

Justyna Kraszewska

The title of the dissertattion: Pogranicze kulturowe. Doświadczenie pamięci w pismach Jarosława Iwaszkiewicza

Promoter: dr hab. Andrzej Szpociński, prof.CC

Reviewers: prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska; prof. dr hab. Aleksander Manterys

The date of obtaining a doctoral title: 25-06-2013

The text of the dissertation can be viewed in the Collegium Civitas Library, room 1106, Xi floor PKiN

Summary

 

Jacek Bieliński

The title of the dissertattion: Między anomią a fatalizmem. Regulacja społeczna w Polsce w okresie zmiany systemowej

Promoter: prof. dr hab. Bogdan Mach

Reviewers: prof. dr hab. Andrzej Rychard; prof. dr hab. Aleksander Manterys

The date of obtaining a doctoral title: 10-12-2012

The text of the dissertation can be viewed in the Collegium Civitas Library, room 1106, Xi floor PKiN

 

Marta Sałkowska

The title of the dissertattion: Strategie radzenia sobie z niepełnosprawnością intelektualną na przykładzie matek osób z zespołem Downa

Promoter: prof. dr hab. Aleksander Manterys

Reviewers: prof. dr hab. Antonina Ostrowska; dr hab. Andrzej Szpociński, prof. CC

The date of obtaining a doctoral title: 12-11-2012

The text of the dissertation can be viewed in the Collegium Civitas Library, room 1106, Xi floor PKiN

Summary

 

Michał Pulit

The title of the dissertattion: Negocjacje pragmatyczne i taktyki perswazji w społeczeństwie informacyjnym

Promoter: prof. dr hab. Aleksander Manterys

Reviewers: dr hab. Paweł Ruszkowski, prof. CC; dr hab. Andrzej Szpociński, prof. CC

The date of obtaining a doctoral title: 07-08-2012

The text of the dissertation can be viewed in the Collegium Civitas Library, room 1106, Xi floor PKiN

 

Agnieszka Bukowska

The title of the dissertattion: Sekty religijne w XXI wieku w Polsce. Analiza socjologiczna

Promoter: prof. dr hab. Jadwiga Koralewicz

Reviewers: prof. dr hab. Irena Borowik; dr hab. Anna Kubiak, prof. nadzw.; dr hab. Andrzej Szpociński, prof. CC

The date of obtaining a doctoral title: 12-04-2012

The text of the dissertation can be viewed in the Collegium Civitas Library, room 1106, Xi floor PKiN

 

Elayne F. Fracaro-Gallion

The title of the dissertattion: Imagining Ideal Society. Exploring the ‘Concept/Creative’ Function in the Occident Social Imagination of Higher educated and traveled Poles and Americans

Promoter: prof. dr hab. Aleksander Manterys

Reviewers: prof. zw. dr hab. Marek S. Szczepański; prof. zw. dr hab. Edmund Wnuk-Lipiński

The date of obtaining a doctoral title: 20-12-2011

The text of the dissertation can be viewed in the Collegium Civitas Library, room 1106, Xi floor PKiN

 

Katarzyna Kuklińska

The title of the dissertattion: Płeć kulturowa współczesnej polskiej singielki w duży mieście

Promoter: prof. dr hab. Jadwiga Koralewicz

Reviewers: prof. dr hab. Aldona Żurek, dr hab. Stanisław Mocek, prof. CC

The date of obtaining a doctoral title: 30-09-2011

The text of the dissertation can be viewed in the Collegium Civitas Library, room 1106, Xi floor PKiN

 

Magdalena Szwed

The title of the dissertattion: Aktywność kulturalna kobiet. Studium socjologiczne na przykładzie częstochowskich seniorek

Promoter: prof. dr hab. Marek S. Szczepański

Reviewers: prof. dr hab. Małgorzata Barbara Fuszara; prof. dr hab. Bogdan Mach

The date of obtaining a doctoral title: 13-09-2011

The text of the dissertation can be viewed in the Collegium Civitas Library, room 1106, Xi floor PKiN

 

Ewa Agnieszka Sadurska

The title of the dissertattion: Wartości wielkoprzemysłowej kadry menedżerskiej na przykładzie polskiego sektora elektroenergetycznego

Promoter: dr hab. Paweł Ruszkowski, prof. CC

Reviewers: dr hab. Stanisław Mocek, prof. CC; ks. prof. dr hab. Sławomir H. Zaręba

The date of obtaining a doctoral title: 14-12-2010

The text of the dissertation can be viewed in the Collegium Civitas Library, room 1106, Xi floor PKiN

 

Paweł Michał Matuszewski

The title of the dissertattion: Strategie elit branżowych w procesie zmian systemowych w sektorze elektroenergetycznym w Polsce w latach 1989-2009

Promoter: dr hab. Paweł Ruszkowski, prof. CC

Reviewers: dr hab. Andrzej Szpociński, prof. CC; prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz

The date of obtaining a doctoral title: 13-12-2010

The text of the dissertation can be viewed in the Collegium Civitas Library, room 1106, Xi floor PKiN

 

Alicja Zawistowska-Sadowska

The title of the dissertattion: Horyzontalne nierówności edukacyjne we współczesnej Polsce

Promoter: prof. dr hab. Bogdan Mach

Reviewers: dr hab. Hanna Palska, prof. CC; prof. dr hab. Ireneusz Białecki

The date of obtaining a doctoral title: 13-12-2010

The text of the dissertation can be viewed in the Collegium Civitas Library, room 1106, Xi floor PKiN

 

Katarzyna Iwińska

The title of the dissertattion: Analiza teorii podmiotowości sprawczej

Promoter: prof. dr hab. Aleksander Manterys

Reviewers: prof. dr hab. Piotr Sztompka; dr hab. Andrzej Szpociński, prof. CC

The date of obtaining a doctoral title: 09-06-2008

The text of the dissertation can be viewed in the Collegium Civitas Library, room 1106, Xi floor PKiN

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).