Dyplomacja i komunikacja we współpracy międzynarodowej (PL-EN)

Udostępnij strone

 

 1. Rodzaj studiów:
  I stopnia (licencjackie)
 2. Tryb studiów:

  stacjonarne

 3. Język wykładowy:
  polski i angielski
 4. Czas trwania studiów:
  3 lata (6 semestrów)
 5. Kierunek:
  Stosunki międzynarodowe

 

W sercu efektywnych relacji międzynarodowych leżą umiejętności dyplomatyczne i komunikacyjne. Są one niezbędne do tworzenia i utrzymywania pozytywnych więzi między krajami oraz międzynarodowymi instytucjami. Te procesy wykraczają poza ramy formalne, wymagając także zaangażowania strategicznego i rozwojowego.

Niektórzy słyszą tylko echa międzynarodowych konfliktów, Ty, dzięki studiom w Collegium Civitas, będziesz mieć szansę, aby je rozwiązywać.

Nie będziemy ograniczać się tylko do teorii międzynarodowych relacji. Zapewnimy Ci także konkretne umiejętności potrzebne do prowadzenia działań dyplomatycznych, skutecznego porozumiewania się, a także wdrażania projektów humanitarnych i rozwojowych.

Jak to osiągniesz?
1
Poznasz najważniejsze informacje z dziedziny stosunków międzynarodowych, w tym z dyplomacji publicznej. Zdobędziesz umiejętności analityczne oraz zgłębisz tematy z zakresu gospodarki światowej, makroekonomii, finansów krajowych i międzynarodowych, brandingu oraz zarządzania wizerunkiem narodowym.

2
Rozwiniesz swoje kompetencje językowe, dzięki nauce angielskich terminów, używanych w międzynarodowej dyplomacji. Zdobędziesz także umiejętności precyzyjnej analizy politycznej, ekonomicznej i bezpieczeństwa w regionach zagrożonych konfliktami.

3
Opanujesz techniki negocjacji, mediacji, a także rozwiązywania sporów międzykulturowych. Praktyczne zastosowanie tych umiejętności będzie możliwe dzięki udziałowi w warsztatach dyplomatycznych i sesjach klubu dyskusyjnego Collegium Civitas.

4
Podczas studiów będziesz miała/miał okazję uczyć się od uznanych ekspertek/ekspertów w dziedzinie stosunków międzynarodowych, ekonomii, dyplomacji, a także od posłów i posłanek do parlamentu i specjalistek/specjalistów z międzynarodowych korporacji, którzy podzielą się z Tobą swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie komunikacji międzykulturowej.

5
Udział w projektach i praktykach w organizacjach skupionych na współpracy międzynarodowej, działaniach humanitarnych i rozwojowych oraz promocji wizerunku narodowego, pozwoli Ci na zdobycie bezcennego doświadczenia zawodowego. I to jeszcze przed zakończeniem edukacji, co znacząco podniesie Twoją wartość na rynku pracy.

 
Twoje korzyści finansowe

 • Stałe czesne dla kandydatów rozpoczynających studia w roku 2024/2025
 • W cenie czesnego: praktyki, konsultacje z wykładowcami, wydanie dyplomu oraz suplementu
 • Szeroka oferta zniżek w czesnym – np. za działalność na rzecz uczelni
 • Stypendia naukowe, które mogą pokryć czesne

 
Co po studiach?

 • Publiczne placówki zajmujące się badaniami nad różnymi aspektami stosunków międzynarodowych, promocją Polski i gospodarki
 • Organizacje międzynarodowe
 • Instytucje samorządu gospodarczego
 • Ośrodki analityczno-badawcze
 • Agencje HR
 • Firmy konsultingowe
 • Think-tanki
 • Media
 • Centra mediacji
 • Krajowe i międzynarodowe agencje pomocy humanitarnej i rozwojowej
 • Krajowe i zagraniczne centra zajmujące się analizowaniem stosunków międzynarodowych

Kontakt

Biuro Rekrutacji Collegium Civitas

22 656 71 89
pok. 1210,
Pałac Kultury i Nauki, 12 p.
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).