Kryminologia (PL-EN)

Udostępnij strone

 

 1. Rodzaj studiów:
  I stopnia (licencjackie)
 2. Tryb studiów:
  stacjonarne

 3. Język wykładowy:
  polski i angielski
 4. Czas trwania studiów:
  3 lata (6 semestrów)
 5. Kierunek:
  Socjologia

 

Kryminologia otwiera drzwi do ekscytującego świata, gdzie nauki społeczne, prawo, psychologia, oraz metody badawcze łączą się, by dostarczyć wszechstronną wiedzę. Dzięki niej można zrozumieć przyczyny ludzkich zachowań i mechanizmów społecznych, a także poznać sposoby zapobiegania przestępczości, w tym także tej cyfrowej. W dobie narastających zagrożeń, poszukiwane są wykwalifikowane osoby zdolne nie tylko do analizowania przyczyn dewiacji, ale również do tworzenia efektywnych metod ochrony obywateli.

Niektórzy kryminologię znają tylko z filmów, Ty, dzięki studiom w Collegium Civitas, będziesz ją znał z autopsji!

Dostarczymy wiedzy nie tylko na temat tego, jak i dlaczego dochodzi do przestępstw. Pomożemy również w głębszym zrozumieniu podstawowych mechanizmów rządzących zachowaniami przestępczymi. Będziesz uczyć się o różnych obszarach działań na rzecz ochrony bezpieczeństwa i porządku prawnego, przeciwdziałaniu przestępczości, psychologii kryminalnej i zwalczaniu cyberprzestępczości.

Jak to osiągniesz?
1
Zgłębisz najnowsze metody badań w dziedzinie kryminologii oraz wykorzystania nowoczesnych technologii IT do walki z cyberprzestępczością. Zdobyta wiedza będzie kompleksowa — od rozpoznawania czynników sprzyjających przestępczości po metody przeciwdziałania zagrożeniom, w tym terrorowi bombowemu, wsparte teoriami psychologicznymi i solidnymi podstawami socjologii.

2
Poznasz specjalistyczne narzędzia do analizy danych, co pozwoli Ci na niezależne projektowanie i przeprowadzanie badań, a także interpretację ich wyników — umiejętność cenioną w instytucjach badawczych.

3
Wykorzystasz wiedzę psychologiczną i socjologiczną do analizy, prognozowania i zapobiegania zdarzeniom kryminalnym. Zdobędziesz zdolności do identyfikowania potencjalnych zagrożeń oraz opracowywania programów profilaktycznych.

4
Doświadczeni eksperci i ekspertki, w tym funkcjonariuszki/funkcjonariusze policji i specjalistki/specjaliści od bezpieczeństwa narodowego, przekażą Ci swoją wiedzę, umożliwiając zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych w przyszłej karierze. To oni współtworzyli program studiów, dlatego masz pewność, że uczysz się najważniejszych aspektów w kryminologii.
5
Zastosujesz nabytą wiedzę przez realizację projektów związanych z Twoimi zainteresowaniami kryminologicznymi i socjologicznymi. Nabędziesz umiejętności praktycznych, takich jak projektowanie systemów zabezpieczeń przed cyberatakami czy analizowanie przestępczości, co przygotuje Cię do efektywnej pracy w sektorze. Wsparcie Akademickiego Biura Karier CC pomoże Ci w budowaniu Twojej kariery zawodowej.
 

Twoje korzyści finansowe

 • Stałe czesne dla kandydatów rozpoczynających studia w roku 2024/2025
 • W cenie czesnego: praktyki, konsultacje z wykładowcami, wydanie dyplomu oraz suplementu
 • Szeroka oferta zniżek w czesnym – np. za działalność na rzecz uczelni
 • Stypendia naukowe, które mogą pokryć czesne

 

Co po studiach?

 • Służby bezpieczeństwa i porządku publicznego (np. Policja, Straż Graniczna)
 • Organy wymiaru sprawiedliwości
 • Piony administracji publicznej odpowiedzialne za przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości
 • Administracja samorządowa w obszarze dbałości o bezpieczeństwo i porządek publiczny
 • Centra mediacji

Kontakt

Biuro Rekrutacji Collegium Civitas

22 656 71 89
pok. 1210,
Pałac Kultury i Nauki, 12 p.
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).