Sustainable Manager (PL-EN)

Udostępnij strone

 1. Rodzaj studiów:
  II stopnia (magisterskie uzupełniające)
 2. Tryb studiów:
  stacjonarne
 3. Język wykładowy:
  polski i angielski
 4. Czas trwania studiów:
  2 lata (4 semestry)
 5. Kierunek:
  Zarządzanie

Żyjemy w burzliwych czasach, a transformacje ekonomiczne, społeczne, polityczne i kulturowe zachodzą w niespotykanym dotąd tempie. Nie ma już gotowych, uniwersalnych rozwiązań dla wszystkich. Biznes, organizacje prywatne i publiczne wymagają daleko idących zmian, aby dostosować się do otoczenia.

Niektórzy ignorują wpływ biznesu na planetę, Ty, dzięki studiom w Collegium Civitas znajdziesz sposoby na jego minimalizację.

Nauczymy Cię nie tylko projektowania, wprowadzania i wspierania rozwiązań na rzecz zrównoważonego rozwoju organizacji, wspólnot, społeczeństw i gospodarek. Odkryjesz także główne tendencje ewolucji organizacji w ramach złożonej, wielostrukturalnej gospodarki. Dowiesz się, jak szukać informacji niezbędnych do decydowania o kierunku i zakresie niezbędnych zmian w biznesie.

Jak to osiągniesz?
1
Poznasz innowacyjne modele biznesowe i wieloaspektowe techniki zrównoważonego zarządzania. Dowiesz się, jak wspierać procesy decyzyjne związane ze zrównoważonym rozwojem.

2
Dowiesz się, jak budować sieci i systemy wokół celów wspierających zrównoważony rozwój oraz jak współpracować na etapie zmian.

3
Będziesz w stanie rozpoznać i krytycznie ocenić jakość i zakres wpływu wdrożonych działań.

4
Wiedzę i umiejętności zdobędziesz od najlepszych specjalistek/specjalistów na rynku, którzy podzielą się z Tobą niuansami pracy w branży.

5
Uczyć się będziesz nie tylko poprzez tradycyjne wykłady czy seminaria, ale także na konkretnych studiach przypadków, podczas praktyk w renomowanych firmach oraz w ramach indywidualnych konsultacji. Przez cały okres studiów będziesz objęta/objęty opieką mentorki/mentora.

 
Twoje korzyści finansowe

 • Stałe czesne dla kandydatów rozpoczynających studia w roku 2024/2025
 • W cenie czesnego: praktyki, konsultacje z wykładowcami, wydanie dyplomu oraz suplementu
 • Szeroka oferta zniżek w czesnym – np. za działalność na rzecz uczelni
 • Stypendia naukowe, które mogą pokryć czesne

 
Co po studiach?

 • Korporacje i organizacje międzynarodowe
 • Firmy konsultingowe
 • Centra badawcze
 • Think tanki
 • Instytucje badawczo-rozwojowe

 

Kontakt

Dział Rekrutacji Collegium Civitas

22 656 71 89
pok. 1210,
Pałac Kultury i Nauki, 12 p.
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).