Zarządzanie (PL-EN)

Udostępnij strone

Głównym celem kierunku jest przekazanie studentom specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności zarządczych wymaganych na globalnym rynku pracy.

Studia rozwijają zaawansowaną wiedzę menadżerską, taką jak zarządzanie strategiczne, strategie marketingowe, zachowania organizacyjne, analiza finansowa czy zarządzanie zmianą, która jest niezbędna w pracy wyższej kadry menadżerskiej. Program zajęć zawiera przede wszystkim praktyczne case’y dotyczące  w/w zagadnień. Studenci zapoznają się również z najnowszymi światowymi trendami w zarządzaniu i poszczególnych jego dziedzinach.

Znaczną część procesu  dydaktycznego stanowi kształcenie tzw. umiejętności miękkich, w obszarach takich jak zarządzanie komunikacją i design thinking.

Kandydat na studia powinien wykazywać się samodzielnością myślenia, determinacją w dążeniu do celu i zdolnościami analitycznymi, które zostaną rozwinięte podczas zajęć. Przyszli studenci powinni posiadać kompetencje społeczne, takie jak umiejętność pracy w zespole czy umiejętność komunikacji.

Ważnym atutem kierunku jest wybitna kadra dydaktyczna –  specjaliści z zarządzania, ekonomii oraz komunikacji, m.in. prof. Marta Juchnowicz, prof. Anna Fornalczyk, prof. Małgorzata Baran, dr Kamil Zubelewicz, dr David Kalisz.

Perspektywy zawodowe:

 • korporacje międzynarodowe,
 • instytucje administracji publicznej i samorządowej,
 • organizacje edukacyjne,
 • instytucje ochrony zdrowia,
 • organizacje pozarządowe (NGO),
 • małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • własna działalność gospodarcza.

Zajęcia na kierunku Zarządzanie prowadzić będą m.in.:

 • dr hab. Anna Fornalczyk
 • dr hab. Marta Juchnowicz
 • Dr hab. Małgorzata Baran, prof. CC
 • Dr hab. Eliza Przeździecka
 • Dr David Kalisz
 • Dr Magdalena Kraszewska
 • Dr Kamil Zubelewicz.   
Sprawdź też ofertę na studiach w języku polskim.

Specjalności do wyboru:

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).