Akademickie Centrum Doskonałości Dydaktycznej CC

Udostępnij strone

Kierownik Działu Akademickie Centrum Doskonałości Dydaktycznej CC: Marcin Olkowicz – marcin.olkowicz@civitas.edu.pl

Specjalistka ds. metodyki opiekująca się rozwojem Laboratorium Innowacji Dydaktycznych: Ewa Duda-Maciejewska – ewa.duda-maciejewska@civitas.edu.pl

Specjalista ds. metodyki online opiekujący się procesami rozwoju i wsparcia dydaktycznego: Dobrosław Bilski – dobroslaw.bilski@civitas.edu.pl

Wsparcie metodyczne dla kadry dydaktycznej i wspomagającej proces dydaktyczny (w tym szkolenia podnoszące kompetencje i inne działania rozwojowe) prowadzone są przez Akademickie Centrum Doskonałości Dydaktycznej ACDD

Kontakt: wsparcie_ACDD@civitas.edu.pl

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).