Zniżki dla absolwentów Collegium Civitas

Udostępnij strone

 

 

ABSOLWENTÓW COLLEGIUM CIVITAS
ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA ZE ZNIŻEK
 

 

 

Absolwenci Collegium Civitas aplikujący na studia II stopnia lub podyplomowe w Collegium Civitas są zwolnieni z opłaty kwalifikacyjnej.

 

Absolwenci studiów I stopnia w Collegium Civitas aplikujący na II stopień na studia stacjonarne i niestacjonarne, prowadzone w języku polskim, angielskim i angielsko-polskim, otrzymują zniżkę 20% w opłatach czesnego przewidzianego na danych studiach.

Z promocji wyłączone są studia: International History and Security Studies – podwójny dyplom z WVU; International Business and Negotiations – podwójny dyplom z SDU.

Regulamin

 

Absolwenci studiów I stopnia, II stopnia w Collegium Civitas, którzy rozpoczną naukę na studiach podyplomowych w Collegium Civitas, otrzymują zniżkę 20% w opłatach czesnego przewidzianego na danych studiach podyplomowych.

Zniżka nie dotyczy studiów podyplomowych MBA.

Regulamin

 

Absolwenci studiów podyplomowych w Collegium Civitas, którzy rozpoczną naukę na innych studiach podyplomowych w Collegium Civitas, otrzymują zniżkę 10% w opłatach czesnego przewidzianego na danych studiach podyplomowych.

Zniżka nie dotyczy studiów podyplomowych MBA.

 

 

Absolwenci studiów I stopnia, II stopnia lub podyplomowych w Collegium Civitas, którzy rozpoczną naukę na kursie lub kursach oferowanych w Collegium Civitas, otrzymują zniżkę 10% w całości opłaty czesnego przewidzianego na danym kursie lub kursach.

Regulamin

 

 

Uwaga! Zniżki i promocje nie sumują się.