Społeczeństwo cyfrowe - badania i innowacje (PL-EN)

Udostępnij strone

REKRUTACJA NA TĘ SPECJALNOŚĆ ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA!

 

 1. Rodzaj studiów:
  II stopnia (magisterskie uzupełniające)
 2. Tryb studiów:

  stacjonarne

 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  2 lata (4 semestry)
 5. Kierunek:
  Socjologia

 

Społeczeństwo Cyfrowe: Badania i Innowacje oferuje studentom/tkom program studiów magisterskich niezbędnych do skutecznej pracy i rozwoju w innowacyjnym społeczeństwie cyfrowym, przedsiębiorstwach zaawansowanych technologicznie; komunikacji wielokulturowej i podejmowania trafnych oraz rozwojowych decyzji; inteligentnych, synergicznych i międzykulturowych obszarach nowych technologii. Studia przygotowują humanistów, specjalistów nauk społecznych, a nawet artystów o zacięciu technologicznym, do liderskiej i kreatywnej pracy w świecie VUCA, w czasach radykalnych innowacji technologicznych. Przedmioty związane z nowymi technologiami, kognitywistyką, rzeczywistością wirtualną oraz programowaniem są w pełni dostosowane do humanistycznego wykształcenia i umysłu żądnego wiedzy oraz nowych umięjętności cyfrowych.

Specjalność ta jest jedyną tego typu w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Jest to narzędzie do pracy w każdym miejscu na świecie, gdzie pojawiają się zagadnienia związane z rozwojem i interakcją: człowiek-maszyna-świadomość. Jest to narzędzie dla przyszłych naukowców, którzy będą zmieniać rozwój świata dzięki unikalnej wiedzy badawczej, biznesowej i przywódczej. Program ten jest realizowany w Collegium Civitas, w Warszawie, dynamicznej stolicy Polski. Collegium Civitas odchodzi od tradycyjnej teorii akademickiej na rzecz nauki stosowanej w symulowanym laboratoryjnie, zaawansowanym technologicznie środowisku społecznym i biznesowym. Wykładowcami są praktycy działający na arenie międzynarodowej i specjaliści w dziedzinie, której dotyczy dany przedmiot. Zapewnia to studentom praktyczne doświadczenie w pracy z międzykulturowymi innowacyjnymi grupami projektowymi i partnerami biznesowymi. Zapewnia też doświadczenie w budowaniu mistrzowskich badań cybernetycznych w społeczeństwie wirtualnym, tak naukowych, jak i komercyjnych. Pozwala na wypracowanie namacalnych planów komunikacji i zarządzania, analizy rzeczywistego ryzyka związanego z przyszłymi technologiami oraz korzyści i trudności społeczeństwa cybernetycznego. Ten projekt edukacyjny zapewnia multidyscyplinarną wiedzę i praktykę od nawigacji i zarządzania międzynarodową przestrzenią innowacyjnego biznesu, zmian społecznych i świadomościowych do rozwijania niezwykłej zdolności przewidywania i analizowania zmian w życiu społecznym, kulturalnym i politycznym.

Studenci kończąc studia, wiedzą, jak tworzyć i zarządzać innowacją oraz całą wiedzą poznawczą wykorzystywaną do zmiany życia społecznego i zdrowia oraz przewidywać rozwój inteligentnych technologii i społeczeństwa cyfrowego. Student/ka głęboko rozumie procesy i problemy społeczne, jest dobrze zorientowany/a w najnowszych trendach zarządzania zwinnego i innych metodologii pracy w środowisku cyfrowym. Potrafi posługiwać się językiem świata nowych technologii, marketingu i rozumie architekturę świata sztucznej inteligencji oraz potrafi wykorzystywać w badaniach różne narzędzia cyfrowe.

Ponadto nabywają umiejętności podejmowania decyzji na poziomie międzynarodowym i międzykulturowym oraz są w stanie przygotowywać i prowadzić projekty eksperckie, dotyczące rozwoju przyszłości i wiedzy eksperymentalnej, a także mediować i negocjować warunki akceptacji lub odrzucenia proponowanych zmian społecznych, politycznych i międzykulturowych.
 

Główne obszary tematyczne::

Narzędzia techniczne – twórcze praktyki i metodologie – innowacyjne sieci społeczne
Collegium Civitas łączy narzędzia techniczne i twórcze praktyki z innowacjami w zakresie nowych mediów i trendów komunikacyjnych, aby przygotować studentów/ki do płynnego i bezpiecznego (cybersecurity) poruszania się w cyfrowej komunikacji przyszłości, dotyczącej inteligentnych strategii technologicznych oraz budowania płynnej transformacji życia społecznego z uwzględnieniem trendów w nowych mediach w międzynarodowym i międzykulturowym sektorze publicznym i prywatnym.

Nowe technologie oraz inteligentne procesy i automatyzacja
Kierunek studiów jest przygotowany dla osób bez wcześniejszego profesjonalnego technologicznego doświadczenia i wiedzy, które jednak postanowiły zrobić zwrot w swojej karierze i połączyć swoją profesję z cyfrowym zwrotem w nauce i na rynku pracy. Osób, które chcą pracować w świecie radykalnych innowacji technologicznych i zarzadzać wiedzą oraz zespołami. Ta część studiów koncentruje się na wpływie inteligentnych robotów na produktywność, konkurencyjność oraz na tym, jak firmy wykorzystują automatyzację. Przedmioty związane z nowymi technologiami, programowaniem, BCI itp, są w pełni dostosowane do humanistycznego umysłu. Głównym zadaniem jest poznanie, zrozumienie. badanie i zarządzanie innowacjami narzędziami cyfrowymi.

Komunikacja i transformacja w nauce i biznesie
Ta część studiów koncentruje się na najważniejszych problemach współczesnego świata i znaczenia liderstwa w nowej rzeczywistości VUCA oraz w prognozach na przyszłość, zwłaszcza w dziedzinie komunikacji i transformacji społeczeństwa cyfrowego i współpracy. Niektóre z tych obszarów obejmują pytania, na przykład: jak sztuczna inteligencja zmieni sposób, w jaki się komunikujemy, i jak powinniśmy się przygotować do tych zmian? Jak i gdzie możemy efektywnie wykorzystać synergię możliwości edycji danych biologii syntetycznej ze sztuczną inteligencją i obliczeniami kwantowymi? Jak można zaprojektować i zaprogramować roboty społeczne, syntetyczne części ciała, urządzenia wspomagające pracę mózgu i inne, aby wchodziły w interakcje z ludźmi i stały się elementem rozwoju, a nie masowego zastępowania i kryzysu?

Badania w społeczeństwie cyfrowym
Celem tego działu jest przedstawienie przeglądu dotychczasowych badań związanych z wpływem rewolucji Przemysłu 3.0 – 5.0 oraz stworzenie nowych narzędzi do badania nadchodzącej cyfrowej i wirtualnej przyszłości. Społeczeństwo Cyfrowe: Badania i Innowacje zapewniają wiedzę i umiejętności w wielu dziedzinach nauki i badań dostosowanych do umysłu humanistycznego: metodologia pracy w IT, badania internetowe, techniki i narzędzia badań społecznych online, zarządzanie cyberprzestrzenią i antropologią sieci, elementy robotyki, nauka o danych, algorytmy, głębokie uczenie, AI, QC, QS, teoria informacji, automatyzacja, interakcja człowiek-robot, etyka nowych technologii i sztuczna inteligencja. Collegium Civitas daje możliwość dobierania fakultatywnych przedmiotów do puli podstawowych przedmiotów, stąd w sposób indywidualny student/ka może poszerzać wiedzę i doświadczenie podczas studiów, wybierając z puli najbardziej interesujących zagadnień.
 

W czasie studiów dowiesz się, jak:

 • jak zarządzać nowymi firmami i innowacjami, które pojawią się w przyszłości;
 • jak zarządzać międzynarodowymi i międzykulturowymi konfliktami pomiędzy firmami, organizacjami, liderami itp;
 • jak kontrolować ryzyko i zarządzać projektami informatycznymi, społecznymi, naukowymi związanymi z nowymi technologiami i interakcją człowiek-komputer;
 • jak wykorzystać nowe technologie w zarządzaniu, marketingu, inteligentnym biznesie lub nowych mediach;
 • jak przygotowywać i wdrażać strategie w komunikacji wielokulturowej;
 • jak przygotować i wdrożyć strategie w wirtualnych zwinnych grupach projektowych;
 • jak przygotowywać i wdrażać strategie w innowacyjnych eksperymentach i przedsiębiorstwach;
 • jak przygotować międzynarodowy transfer technologii i budować relacje z partnerami międzykulturowymi;
 • wykorzystywać instrumenty i narzędzia do budowania nowych technologii;
 • jak analizować ryzyko przedsiębiorstwa i wprowadzać w nim zmiany;
 • jak budować markę innowacyjnego produktu i firmy;
 • jak wprowadzać zmiany w międzynarodowych obszarach politycznych i etycznych;
 • jak organizacje biznesowe komunikują się z uczestnikami rynku, klientami, kontrahentami, przedstawicielami społeczności lokalnej, władzami politycznymi, mediami i środowiskami opiniotwórczymi;
 • jak myśleć i działać kreatywnie;
 • jak skutecznie komunikować się z innymi ludźmi w obszarze nowych technologii.

Perspektywy zawodowe po studiach:

 • specjalista ds. komunikacji cyfrowej i transferu wiedzy;
 • ekspert ds. projektowania badań w obrębie interakcji człowiek-komputer;
 • ekspert ds. badań i rozwoju;
 • działy rozwoju biznesu;
 • działy badań i innowacji;
 • Public Relations w nowoczesnych technologiach;
 • strategia mediów społecznościowych;
 • marketing nowych mediów;
 • ekspert w dziedzinie Agile Development;
 • lider startupów lub inteligentnych firm;
 • organizacje społeczne i kulturalne;
 • nowoczesne organizacje edukacyjne;
 • organizacje rządowe;
 • organizacje pozarządowe;
 • samozatrudnienie;

 

Atuty:

 • swoją uniwersalną wiedzę i kompetencje wykorzystasz w niemal każdej branży – to daje Ci bardzo duże możliwości rozwoju i kształtowania kariery;
 • masz dostęp do kompleksowego wsparcia doradczego i coachingowego Centrum Karier przez cały czas trwania studiów;
 • studiujesz w międzynarodowym środowisku – 5. miejsce wśród najbardziej umiędzynarodowionych niepublicznych uczelni w Polsce;
 • masz dostęp do programów wymiany międzynarodowej – nauka na wybranej uczelni przez semestr lub dwa;
 • certyfikat „Lider jakości kształcenia” wyróżniający najbardziej innowacyjne, nowoczesne i wartościowe programy studiów na polskich uczelniach.

 

Jesteśmy także online

 • sposób realizacji zajęć dopasowany do sytuacji epidemicznej w kraju – planowo zajęcia odbywają się w siedzibie uczelni, możliwy jest system mieszany lub całkowicie online;
 • kadra przygotowana do prowadzenia zajęć zarówno online, jak i w salach wykładowych;
 • większość zajęć online realizowana metodami w pełni interaktywnymi;
 • dostępne trzy platformy szkoleniowe (Wirtualna Uczelnia, Moodle oraz MS Teams) – nowoczesne techniki kształcenia na odległość.

 

Kontakt

Dział Rekrutacji Collegium Civitas

22 656 71 89
pok. 1210,
Pałac Kultury i Nauki, 12 p.
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa