Akademickie Biuro Karier CC

Udostępnij strone

Akademickie Biuro Karier Collegium Civitas istnieje od stycznia 2003 roku i ma za zadanie ułatwić studentom poruszanie się po rynku pracy i zachęcić do zdobywania doświadczenia zawodowego. Pragnie skutecznie wpływać na postawę studentów i motywować do pełniejszego wykorzystania ich umiejętności. Pomaga budować indywidualne strategie rozwoju kariery od pierwszego roku nauki i po zakończeniu studiów, kierując się tym, że każdy z nas jest inny i ma różne potrzeby.

Celem Akademickiego Biura Karier jest wspieranie studentów oraz absolwentów Collegium Civitas w zdobywaniu praktyki zawodowej w trakcie trwania studiów, w przygotowaniu się do wejścia na rynek pracy oraz w aktywnym poszukiwaniu zatrudnienia po studiach.

W każdym semestrze studenci oraz absolwenci mogą skorzystać z licznych warsztatów. Dużą popularnością wśród absolwentów cieszą warsztaty z tematu: „Work-life balance” czy też z „Przedsiębiorczości”. Naszą ofertę szkoleń zawsze dopasowujemy do zmieniającego się rynku pracy i do profilu uczestników. Podczas organizowanych kilka razy w roku spotkań panelowych nasi studenci mogą poznać przyszłych pracodawców, a także dowiedzieć się o osiągnięciach zawodowych absolwentów naszej uczelni.

Sprawdź i dołącz do nas!

 

Współpraca

Zapraszamy Pracodawców do współpracy. Oferujemy:

1. Bezpłatne wsparcie w procesie rekrutacji na praktyki, staże do pracy studentów polsko i anglojęzycznych.

Wystarczy przesłać ofertę na adres:
abk@civitas.edu.pl a Państwa oferta zostanie bezpłatnie zamieszczona:
– na Fan Page: Akademickie Biuro Karier Collegium Civitas https://www.facebook.com/akademickiebiurokarier.cc
– na zamkniętej grupie „ABK CC | Praca, staże i praktyki | Jobs, internships and apprenticeships” https://www.facebook.com/groups/akademickiebiurokarier.cc/.

Gwarantujemy staranny dobór i przygotowanie potencjalnych praktykantów lub stażystów. Jesteśmy do Państwa dyspozycji przy wyborze, a także w trakcie pracy studentów Collegium Civitas. Z przeprowadzonych w 2014 r. badań opinii pracodawców na temat praktykantów z Collegium Civitas wynika, że 97% pracodawców ocenia dobrze i bardzo dobrze jakość pracy praktykantów z naszej uczelni. Ponad 95% badanych deklaruje, że studenci z CC spełniają ich oczekiwania.

2. Bezpośrednie spotkania ze studentami organizowane na terenie Uczelni (Pałac Kultury i Nauki) m.in. w ramach Dni Kariery, International Career Day.

3. Spotkania ze studentami organizowane w Państwa firmie/instytucji.

4. Bezpośrednie dotarcie do studentów z ponad 80 krajów świata (wykłady, spotkania, szkolenia).

Jesteśmy również otwarci na Państwa propozycje współpracy.

Zapraszamy!

 

Oferta Akademickiego Biura Karier

Akademickie Biuro Karier CC to profesjonalna pomoc w zakresie:

 • licznych praktyk, staży oraz ofert pracy i wolontariatu
 • szkoleń i warsztatów m.in. z zakresu poruszania się po rynku pracy, rozwoju „umiejętności miękkich”, równości szans na rynku pracy w języku polskim oraz angielskim
 • indywidualnych konsultacji dot. doradztwa zawodowego i psychologii pracy
 • spotkań panelowych z instytucjami partnerskimi projektu i firmami z różnych sektorów gospodarki
 • Dni Kariery
 • Punkt Biznesowy Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości
 • spotkań z absolwentami i absolwentkami Collegium Civitas, mających na celu prezentacje zmieniających się potrzeb rynku pracy
 • interaktywny serwis Akademickiego Biura Karier Collegium Civitas oferujący m.in. oferty pracy i praktyk oraz porady i doradztwo zawodowe

Akademickie Biuro Karier CC to nieograniczone możliwości rozwoju kariery!

Studia w CC i korzystanie z Akademickiego Biura Karier umożliwiają rozbudowanie sieci kontaktów i zdobycie doświadczenia gwarantującego sukces zawodowy w:

 • mediach (telewizja, prasa, radio, portale internetowe)
 • agencjach reklamowych i PR oraz domach mediowych
 • działach i agencjach HR
 • agencjach badania rynku i opinii publicznej
 • firmach consultingowych i coachingowych
 • instytucjach rządowych i administracji publicznej
 • organizacjach pozarządowych
 • instytucjach międzynarodowych

lub rozwój własnej firmy, czy też kariery naukowej przy wsparciu kadry naukowej związanej z CC.

Doradca zawodowy

Collegium Civitas zapewnia nie tylko przyjazną atmosferę studiowania, ale przede wszystkim dąży do podniesienia konkurencyjności absolwentek i absolwentów na rynku pracy. Wszyscy w trakcie studiów i po ich zakończeniu mogą korzystać z indywidualnych konsultacji psychologicznych i doradztwa zawodowego.

Spotkania umożliwiają:

 • odkrycie własnych predyspozycji i preferencji zawodowych
 • dokonanie analizy umiejętności (bilans mocnych i słabych stron)
 • poznanie wymogów rynku i metod poszukiwania pracy
 • przygotowanie się do spotkania z pracodawcą (symulacja rozmowy kwalifikacyjnej)
 • poznanie i opanowanie technik skutecznego uczenia się i zarządzania czasem
 • zbudowanie indywidualnego planu działania
 • przygotowanie profesjonalnego CV i listu motywacyjnego
 • rozwój umiejętności psychospołecznych (komunikacja, asertywność, autoprezentacja)

Doradztwo zawodowe

Osoby studiujące nierzadko znajdują się w martwym punkcie i nie mają pomysłu, jak pokierować swoją karierą. Często też nie są do końca świadome swoich kompetencji i mocnych stron, na których mogą bazować dokonując wyborów zawodowych. Jeśli masz podobnie, zapraszamy do kontaktu. Pomożemy Ci znaleźć odpowiedzi na dręczące Cię pytania. A może już masz pomysł na siebie, ale obawiasz się wcielić go w życie?

Z nami, pod okiem doświadczonego HRowca i doradcy zawodowego:

 • przemyślisz, co jest dla Ciebie tak naprawdę ważne w życiu zawodowym i prywatnym
 • podejmiesz decyzję, co dalej z Twoją ścieżką zawodową i ustalisz plan działania
 • znajdziesz bardziej satysfakcjonującą ścieżkę kariery w zgodzie ze sobą

Zapraszamy do kontaktu z Elżbietą Watemborską – doradca.zawodowy@civitas.edu.pl

 

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG DORADCY ZAWODOWEGO & WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO:

 1. Każdemu studentowi wszystkich poziomów kształcenia przysługują maksymalnie 3 spotkania na semestr w ramach konsultacji zawodowych oraz 3 spotkania na semestr w ramach wsparcia psychologicznego.
 2. Zgłoszenie są przyjmowane tylko na adres: doradca.zawodowy@civitas.edu.pl. W tytule wiadomości prosimy określić rodzaj konsultacji (doradca zawodowy, coach). Zgłoszenia na poradę psychologiczną przyjmowane są na adres karolina.maj@civitas.edu.pl.
 3. Jeżeli student nie jest w stanie stawić się na spotkanie, to jest zobligowany do poinformowania z odpowiednim wyprzedzeniem o tym fakcie Akademickiego Biura Karier(minimum 2 godziny przed planowaną konsultacją). W przypadku braku informacji o odwołaniu spotkania odejmuje się jedną z konsultacji z dostępnej puli.

 

Doradztwo prawne

Collegium Civitas oferuje bezpłatną pomoc prawną z zakresu prawa pracy i umów cywilnoprawnych stosowanych na rynku pracy (umowy zlecenia, o dzieło, o praktyki, staż) dla studentów Collegium Civitas.
Jeżeli chcesz skorzystać z porady prawnej, wyślij mail z krótkim opisem Twojego problemu na adres: prawnik@civitas.edu.pl
Opłatę za konsultacje w podanym zakresie dla studentów naszej uczelni w całości ponosi Collegium Civitas.

Pomoc psychologiczna dla studentów

W ramach działań ABK studenci mają zagwarantowaną bezpłatną opiekę psychologa.
Odczuwasz pogorszenie samopoczucia, stres, napięcie, samotność, nie radzisz sobie z zaistniałą sytuacją lub po prostu chcesz porozmawiać?

Dla wszystkich studentek i studentów Collegium Civitas, którzy potrzebują pomocy psychologicznej, uruchomiony został program wsparcia on-line. Wyślij mail o treści POMOC i wskaż rodzaj konsultacji na adres karolina.maj@civitas.edu.pl, a zostaniesz umówiony na konsultację ze specjalistą.

Uwaga: zgłoszenia obsługiwane są od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

Zapewniamy dyskrecję i anonimowość otrzymanych informacji.

Porady udzielane przez doradców są opłacane przez Uczelnię.

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG DORADCY ZAWODOWEGO I WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO:

 1. Każdemu studentowi wszystkich poziomów kształcenia przysługują maksymalnie 3 spotkania na semestr w ramach konsultacji zawodowych oraz 3 spotkania na semestr w ramach wsparcia psychologicznego.
 2. Zgłoszenie są przyjmowane tylko na adres: doradca.zawodowy@civitas.edu.pl . W tytule wiadomości prosimy określić rodzaj konsultacji (doradca zawodowy, coach).
 3. Jeżeli student nie jest w stanie stawić się na spotkanie, to jest zobligowany do poinformowania z odpowiednim wyprzedzeniem o tym fakcie Akademickiego Biura Karier(minimum 2 godziny przed planowaną konsultacją). W przypadku braku informacji o odwołaniu spotkania odejmuje się jedną z konsultacji z dostępnej puli.

 

Bądźmy razem i Wspierajmy się w tych trudnych chwilach!

 

 

Kontakt

W kontakcie mailowym z Akademickim Biurem Karier ze względów bezpieczeństwa danych podyktowanych przepisami RODO, uprzejmie prosimy o przesłanie poniższej wiadomości z adresu studenckiego z domeny @civitas.edu.pl Nie mamy możliwości zweryfikowania tożsamości osoby kontaktującej się z nami z adresów prywatnych, co może powodować zagrożenie niezachowania poufności udzielanych informacji oraz przesyłanych dokumentów.

Godziny pracy Akademickiego Biura Karier:
od poniedziałku do piątku 8:30 – 16:00.

Zapraszamy do kontaktu również w soboty zjazdowe w godzinach 8:30 – 14:00
Najbliższy dyżur: 24 września 2022 (sesja poprawkowa)

 

Kierownik Akademickiego Biura Karier
Dobrosława Choryńska-Chudy
e-mail: dobroslawa.chorynska-chudy@civitas.edu.pl
tel. 789 009 564
(kontakt telefoniczny w godzinach 8:30-16:30)

Młodsza Specjalistka w Akademickim Biurze Karier
Dorota Mazanka
e-mail: dorota.mazanka@civitas.edu.pl
tel. 789 009 548
(kontakt telefoniczny w godzinach 8:30-16:00)

Młodsza Specjalistka w Akademickim Biurze Karier
Katarzyna Daria Dąbrowska
e-mail: katarzyna.daria.dabrowska@civitas.edu.pl

Akademickie Biuro Karier Collegium Civitas
Pałac Kultury i Nauki, XI piętro, pok. 1107
plac Defilad 1, 00- 901 Warszawa

abk@civitas.edu.pl

Akademickie Biuro Karier Collegium Civitas