Publikacje naukowe

Udostępnij strone

Wydawnictwo Collegium Civitas specjalizuje się w wydawaniu monografii naukowych, prac doktorskich i habilitacyjnych. Działamy od ponad 20 lat, mając bogate doświadczenie w redagowaniu i publikowaniu wszelkiego rodzaju prac. Znajdujemy się w ministerialnym Wykazie wydawnictw monografii naukowych (poziom I – 80 punktów). Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa MNiSW: 19800.

Oferujemy kompleksową usługę:

  • recenzje wydawnicze napisane przez autorytety z dziedzin, których dotyczy monografia;
  • redakcję językową i techniczną tekstu;
  • profesjonalny skład i nowoczesną oprawę typograficzną;
  • atrakcyjną wizualnie okładkę;
  • druk dowolnej liczby egzemplarzy publikacji;
  • publikację w wersji pdf, do zamieszczania w repozytoriach cyfrowych.

Zlecenia wykonujemy w oparciu o indywidualne, bezpłatne oszacowanie kosztów, pozwalające na zoptymalizowanie procesu publikacji.

Wydawnictwo Collegium Civitas dba o utrzymanie najwyższych standardów etycznych obowiązujących w praktyce wydawniczej. Wspólnie z Autorem wyznaczany jest harmonogram prac wydawniczych, w tym ostateczny termin realizacji zadania. Całość praw reguluje szczegółowo umowa wydawnicza, jaką CC zawiera z Autorem i/lub instytucją finansującą wydanie publikacji.

Publikacje Collegium Civitas ukazują się w wolnym dostępie, udostępniamy wersje elektroniczne naszych publikacji na stronach internetowych oraz w polskich i zagranicznych cyfrowych repozytoriach bibliotecznych, na zasadach określonych przez licencję Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Kwestie te szczegółowo reguluje umowa wydawnicza, jaką zawieramy z Autorami i/lub podmiotem finansującym wydanie publikacji.

Wydawnictwo Collegium Civitas nie dystrybuuje publikacji. Cały wydrukowany nakład dostarczany jest przez nas na wskazany przez Autora adres i stanowi własność Autora.

Więcej informacji: dr Marek Gawron, tel. 500 807 895, mail: marek.gawron@civitas.edu.pl.

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).