Akty prawne

Udostępnij strone

 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ COLLEGIUM CIVITAS DOSTĘPNY JEST POD ADRESEM: https://civitas.bip-e.pl/

 

STATUT COLLEGIUM CIVITAS
Collegium Civitas, zwane dalej „Collegium” jest niepubliczną szkołą wyższą, wpisaną pod nr 129 do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych prowadzonego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, działającą na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym zwanej dalej „ustawą” oraz niniejszego Statutu. Cały tekst Statutu Collegium Civitas do pobrania

 

UCHWAŁY SENATU

 

WYBRANE ZARZĄDZENIA REKTORA na rok akademicki 2023/2024

 

WZORY UMÓW na rok akademicki 2023/2024

 

INNE DOKUMENTY

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Inspektor Ochrony Danych: Małgorzata Krasny-Szyszkiewicz, email: iod@civitas.edu.pl

 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ COLLEGIUM CIVITAS DOSTĘPNY JEST POD ADRESEM: https://civitas.bip-e.pl/

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).