„Historia powszechna najnowsza od lat 80. do 2020 r.” – Powtórka do matury z WOS-u i historii

Udostępnij strone

28.04.2020

Zdecydowałeś, że będziesz zdawać WOS lub historię na maturze i chcesz usystematyzować swoją wiedzę? W szkole zabrakło czasu na omówienie materiału z ostatnich dziesięcioleci? Zapraszamy na trzyczęściowy wykład online pt. „Historia powszechna najnowsza od lat 80. do 2020 r.”, który pozwoli uporządkować najważniejsze wydarzenia i procesy, a także pomoże w zrozumieniu kluczowych przełomów.

Wykład Historia powszechna najnowsza od lat 80. do 2020 r.” został podzielony na trzy części.

 

W pierwszej części – USA, ONZ i problemy bezpieczeństwa na świecie od schyłku zimnej wojny do 2020 r. – przyjęto perspektywę globalną, uznając USA i ONZ za podmioty, od których w największym stopniu zależy bezpieczeństwo międzynarodowe. Prowadzący omówił najważniejsze procesy i wydarzenia, które zaszły w tym zakresie od schyłku zimnej wojny.

Z pierwszą częścią można zapoznać się pod linkiem: https://www.youtube.com/6pSdcYsw28U

 

W drugiej części – Europa i Rosja od schyłku zimnej wojny do 2020 r. – skoncentrowano się na Europie i Rosji jako makroregionie najważniejszym dla Polski. Pozwala to nie tylko przypomnieć sobie najważniejsze wydarzenia w Europie od schyłku zimnej wojny, lecz także dobrze zrozumieć ich kontekst.

Druga część dostępna jest pod linkiem: https://www.youtube.com/DsutKauPUbU

 

W trzeciej, ostatniej, części – Grupa BRICS, państwa Azji Wsch. i Płd. oraz Ameryka Łacińska i Afryka od schyłku zimnej wojny do 2020 r.  –  punktem wyjścia uczyniono państwa grupy BRICS na czele z Chinami, aby przez taki pryzmat spojrzeć na problemy i wydarzenia w Azji, Afryce i Ameryce Południowej. Część ta uzupełnia dwie poprzednie o wiedzę nt. nowych mocarstw regionalnych spoza Europy i Ameryki Północnej.

Ostatnia część wykładu dostępna jest pod linkiem: https://www.youtube.com/hNPXoPiJvyA

 

Wykład online pt. „Historia powszechna najnowsza od lat 80. do 2020 r.” przygotował i przeprowadził prof. Tomasz Stryjek – pracownik naukowy Collegium Civitas i Instytutu Studiów Politycznych PAN, wieloletni nauczyciel licealny.

Wykład jest adresowany w pierwszej kolejności do osób przygotowujących się do matury z wiedzy o społeczeństwie. Program nauczania w szkole nie obejmuje wydarzeń z okresu od lat 80. XX w., ponieważ zakłada się, że uczniowie powinni je znać z lekcji historii. W praktyce jednak w szkole ich nie poznają, bo przedstawiane zagadnienia kończą się najczęściej na wydarzeniach przełomu w Europie w latach 1989-1991.

Materiał może też być przydatny dla osób przygotowujących się do matury z historii – jako powtórzenie. A także dla wszystkich osób zainteresowanych współczesnymi stosunkami międzynarodowymi.