Inauguracja studiów podyplomowych MBA Zarządzanie polityką energetyczną i klimatyczną

Udostępnij strone

18.10.2021

Wystartowała pierwsza edycja studiów MBA Zarządzanie polityką energetyczną i klimatyczną, których program obejmuje współtworzenie kreatywnych rozwiązań w tej tematyce, a także analizę aktualnych case studies rynku krajowego i europejskiego.

Wykładowcy to znakomici eksperci, w tym m.in. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, ekspert w zakresie innowacji w energetyce, prof. dr hab. Jerzy Buzek; Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Paweł Rowiński; biolog morski i dyrektor Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie prof. dr hab.  Jan Marcin Węsławski i Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Rafał Trzaskowski. Zajęcia praktyczne poprowadzą m.in. podróżnik i krytyk kulinarny Robert Makłowicz oraz dziennikarz Maciej Orłoś.

Podczas inauguracji kierunku Rektor Collegium Civitas, dr hab. Stanisław Mocek, prof. CC, wspomniał, że spełnia się jedno z założeń Uczelni, by przy tworzeniu i realizacji programów studiów, współpracować z władzami samorządowymi, przedstawicielami lokalnych społeczności, organizacji pozarządowych czy biznesu. Podkreślił profesjonalizm i kompetencje naszych partnerów i ekspertów, którzy będą wykładowcami studiów MBA Zarządzanie polityką energetyczną i klimatyczną.

Prezydent Collegium Civitas, prof. dr hab. Jadwiga Koralewicz, przypomniała, że Collegium Civitas jest uczelnią stworzoną z potrzeby zapewnienia młodym ludziom miejsca do pogłębiania wiedzy, a misja, jaka przyświecała założycielom – uczyć młodzież na najwyższym poziomie, ale również mieć pewne obowiązki wobec społeczeństwa obywatelskiego – jest wciąż aktualna.

Jak podkreślała Prorektorka ds. badań naukowych Collegium Civitas, dr Katarzyna Iwińska – podmiotowość sprawcza i obywatelska Uczelni wciąż się rozwija. Realizowane są nowe, międzynarodowe i ogólnokrajowe projekty, między innymi w zakresie edukacji dla zrównoważonego rozwoju. „Mamy świadomość, że edukacja jest podstawą by wychować następne pokolenia, w duchu uczenia się przez całe życie, świadomych ekologicznie, samowystarczalnych obywateli świata, którzy rozumieją bezpośrednią odpowiedzialność za środowisko”.

W imieniu partnera kierunku, Studium Obywatelskiego im. Pawła Adamowicza, głos zabrała Prezydent Miasta Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz. Podkreślała jak ważne jest kształcenie i nabywanie nowych umiejętności w momencie, gdy chcemy współuczestniczyć w transformacji energetycznej Polski, dotyczącej zarówno dużych miast, jak i maleńkich wsi.

Dr hab. Paweł Kowal, prof. PAN, jeden z wykładowców studiów podyplomowych MBA, podsumował założenia stworzenia kierunku. Mówił o tym, że wizja sieci porozumienia miast, osób i instytucji, na czele z Fundacją Gdańską i Europejskim Centrum Solidarności pozwoliła stworzyć niezwykłe studia – połączenie teorii z praktyką, skupiającą osoby, które na co dzień zajmują się tematyką zarządzania klimatycznego i energetycznego.

Więcej informacji na temat studiów: https://www.civitas.edu.pl/pl/oferta-edukacyjna/zarzadzanie-polityka-energetyczna-i-klimatyczna-mba-podyplomowe