Nowe publikacje naszych wykładowców!  

Udostępnij strone

05.08.2021

Pod koniec lipca opublikowane zostały dwie książki naszych wykładowców! Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pozycjami: „Dyskurs historyczny w mediach masowych. Reprezentacje przeszłości w polskiej i ukraińskiej sferze medialnej” pod redakcją naukową dr Barbary Markowskiej oraz „Kultury historyczne Polski i Ukrainy. O źródłach nieporozumienia między sąsiadami” pod redakcją naukową prof. Tomasza Stryjka i dr. Volodymyra Sklokina.

Obie publikacje powstały na podstawie badań przeprowadzonych w projekcie „Kultury historyczne w procesie przemian: uzgadnianie pamięci, historii i tożsamości we współczesnej Europie Środkowej i Wschodniej”, dofinansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS.

Podstawowym celem książki pt. „Dyskurs historyczny w mediach masowych. Reprezentacje przeszłości w polskiej i ukraińskiej sferze medialnej” pod redakcją naukową dr Barbary Markowskiej jest opis i analiza porównawcza sposobów funkcjonowania w sferze medialnej Polski i Ukrainy obrazów przeszłości i dyskursu historycznego odwołującego się do elementów historii narodowej XX w. W zawartych w niej pogłębionych studiach i analizach autorzy starali się – w różny sposób i za pomocą odmiennych metod – odpowiedzieć na trzy pytania:

  • Jakie są źródła wiedzy o przeszłości w Polsce i w Ukrainie i na ile media masowe są w stanie wytwarzać „wspólnotowy” obraz przeszłości?
  • Kto i co mówi o przeszłości historycznej w mediach masowych?
  • Jakie są formy i dominujące style, w jakich przeszłość historyczna jest przytaczana i prezentowana, w zależności od gatunku i rodzaju medium?

Z kolei książka pt. „Kultury historyczne Polski i Ukrainy. O źródłach nieporozumienia między sąsiadami” pod redakcją naukową prof. Tomasza Stryjka i dr. Volodymyra Sklokina przedstawia omówienie historii Europy Środkowo-Wschodniej w sposób łączący klasyczne podejście i interpretacje z nowymi metodami badawczymi. Przedmiot badań stanowiły przemiany, jakim podlegały od ok. 2000 r. kultury historyczne (kultury pamięci) Polski i Ukrainy. Ważną cechą publikacji jest przeprowadzona w sposób konsekwentny analiza porównawcza – autorzy, skupiając się na skomplikowanych i złożonych relacjach polsko-ukraińskich w zakresie kultury historycznej i kultury pamięci nie tracą z pola widzenia kontekstu regionalnego – uwzględniają zarówno zjawiska lokalne, jak i kontekst europejski oraz światowy.

Obie publikacje zostały wydane przez Wydawnictwo Naukowe Scholar we współpracy z Instytutem Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Collegium Civitas. Stanowią one część serii „Współczesne Społeczeństwo Polskie wobec Przeszłości”.

Szczegóły i możliwość zakupu: